X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 140 / 255

1174 views

0 shares

0 downloads

0 comments

140 / 255

9

Automatizētās tehnoloģijas sistēmas (CAM)

10

Tiešās ciparu vadības sistēmas (DNC)

11

Tiešās ciparu programmēšanas sistēmas (CNC)

12

Automatizētās kvalitātes kontroles sistēmas

13

Pašregulējošās ražošanas jēdziens

14

Dažādu APS sistēmu iedalījums

15

Nepieciešamais datortehnikas nodrošinājums

16

Ciparu vadības darba galdi

17

APS pielietojamības sfēras

18

Nepieciešamā APL optimālā risinājuma novērtēšanas principi

19

APS sistēmu ieviešanas priekšnosacījumi Latvijā

20

Latvijas industrijas stāvokļa analīze

Praktisko darbi:

16.

Iepazīšanās ar dažādām CAD,CAM DNC utt. Sistēmu pielietojumiem Latvijas uzņēmumos..

17.

Iepazīšanās ar instrumentu ražotni.

18.

3D CAD sistēmas apgūšana un to pielietošana modeļu veidošanā.

19.

Ieskaites testa projektēšanas uzdevums.

Uzskates un mācību procesa tehniskie līdzekļi

1.

CAD sistēma CADKEY 99.

2.

Video projektors.

3.

Speciālas planšetes ar CAD sistēmas CADKEY komandkaršu (menu) struktūrām CADKEY Hot KEY & Menu Chart DeskSet Poster Set.

4.

Video apmācības kurss Dr. len Nasman . The Cadkey 97 for Windiws Workbook Video patstāvīgai CADKEY sistēmas apguvei.

5.

Video tehnika-televizors un videomagnetofons.

6.

Datorklase.

RTU studiju priekšmets „Piedziņas diskrētā vadība” (speckurss)

Mācību spēks Zigurds Markovičs, Dr.Hab.sc.ing., prof.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA.

Studiju veids: akadēmiskā programma.

Studiju līmenis: maģistra studijas.

Studiju virziens: DATORVADĪBAS SISTĒMAS.

Mācību priekšmeta apjoms: 3 KP,  48 stundas; no tām

       32 stundas lekcijas,

       16 stundas praktiskās nodarbības

        paredzēts studiju darbs.

Mācību priekšmeta mērķis:

Sniegt akadēmisko izglītību datorvadības  sistēmu diskrētās piedziņas iekārtu projektēšanā.

Mācību priekšmeta uzdevumi:

140

Document info
Document views1174
Page views1208
Page last viewedThu Jan 19 11:54:32 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments