X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 141 / 255

1207 views

0 shares

0 downloads

0 comments

141 / 255

Iemācīt studentiem patstāvīgi sastādīt piedziņas diskrētās vadības sistēmu funkcionālās un elektriskās shēmas, to elementu matemātiskos modeļus, veikt ciparkorekcijas iekārtu sintēzi un vadības sistēmu dinamisko analīzi, kā arī apgūt ciparvadības sistēmu noregulēšanas un diagnostikas pamatus.

Mācību grāmatas, izmantojamās un ieteiktās literatūras saraksts:

1.

L. Vingris. Piedziņas diskrētās vadības iekārtas. Lekciju konspekts. 1998. Diskete, DADI.

2.

Ю. А. Сабинин. Электромашинные устройства автоматики. Л., 1988.

3.

В. И. Клюев. Теория электропривода. М., 1985.

4.

С. Г. Герман и др. Цифровые электроприводы с транзисторными преобразователями. Л., 1986.

5.

В. Г. Файнштейн, Э. Г. Файнштейн. Микропроцессорные системы управления электроприводами. М., 1986.

6.

В. Г. Домрачев, В. Р. Матвеевский, Ю. С. Смирнов. Схемотехника цифровых преобразователей перемещений. М., 1987.

7.

А. В. Башарин, В. А. Новиков, Г. Г. Соколовский. Управление электроприводами. Л., 1982.

8.

А. М. Вейнгер. Регулируемый синхронный электропривод. М., 1985.

9.

Г. Деч. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и z-преобразования. М., 1971.

10.

Дискретный электролривод с шаговыми двигателями. Под ред. М. Г. Чиликина. М.,

11.

Г. Виглеб. Датчики. М., 1989.

12.

М. С. Алатырев. Элементы цифровых электроприводов. Чувашский гос. ун-т, Фрунзе, 1986.

13.

А. Я. Тун. Системы контроля скорости электропривода. М., 1984.

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas, praktiskās nodarbības, studiju darbs.

Priekšmeta apguves vērtēšanas principi:

Priekšmeta apgūšanu vērtē ar ieskaiti par izpildītu un aizstāvētu studiju darbu un eksāmenu par kursa teorētisko daļu.

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra nodarbību apmeklēšana, kontroldarbu izpilde praktiskajās nodarbībās, studiju darba izpilde un aizstāvēšana.

Priekšmeta situācijas apraksts un analīze:

Priekšmeta saturs tiek sistemātiski papildināts un koriģēts. Studiju darba izpildei studentu rīcībā ir datorprogramma, kura paredzēta ciparkorekcijas iekārtu sintēzes veikšanai pseidofrekvenču apgabalā. Tiek sagatavots ilustratīvi izdales materiāli lekcijām.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Pirms lekcijas un praktiskās nodarbības ir nepieciešami atkārtot iepriekšējās lekcijās aplūkotos jautājumus,  kā arī ar tiem saistītās  nepieciešamās  tēmas  no  automātisko sistēmu

elementu kursa.

Plānotās diskusijas un pārrunas, to temati:

141

Document info
Document views1207
Page views1241
Page last viewedFri Jan 20 10:11:45 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments