X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 142 / 255

1254 views

0 shares

0 downloads

0 comments

142 / 255

Analogo un diskrēto vadības sistēmu "antagonisms".

Ciparkorekcijas iekārtu fiziskās realizācijas iespējas.

KALENDĀRPLĀNS

Nedēļa

Lekcijas tēma

Praktiskās nodarbības tēma

Studiju darbs

1

Piedziņas ciparvadības sistēmu iedalījums. Diskrētās piedziņas vadības piemērs.

2

Līdzstrāvas piedziņas modeļi. Kinematiskā ķēde ar spraugu.  

Līdzstrāvas piedziņas pārvades funkcijas.

3

Piedziņas mehānisko svārstību slāpēšana. Līdzstrāvas dzinēji ar polu vadību

4

Asinhrono dzinēju, sinhrono dzinēju un soļu dzinēju  matemātiskie modeļi.

Maiņstrāvas piedziņas pārvades funkcijas

Uzdevuma izsniegšana

5

Griešanās ātruma devēji. Impulsu frekvences un perioda devēji. Devēji ar fāzes griezējiem.

Konsultāc.

6

Pagrieziena leņķa devēji. Leņķa tiešie pārvei-dotāji kodā. Leņķa netiešā pārveidošana kodā.

Devēju statiskās un dinamiskās kļūdas

Konsultāc.

7

Līdzstrāvas reversīvas piedziņas impulsvadība. Simetriskā, nesimetriskā un pārmaiņus komutācija.

Konsultāc.

8

Divfāžu asinhrono dzinēju vadīšana. AD amplitūdas un fāzes vadīšana. AD frekvenčvadība.

Dzinēju impulsvadī-bas veidi

Konsultāc.

9

Signālu pārveidotāji līdzstrāvas dzinēju vadīšanai.

Konsultāc.

10

Signālu pārveidotāji asinhrono dzinēju vadīšanai.

Koda pārveidotāju kļūdu analīze

Konsultāc.

11

Lineāro ciparkorekcijas iekārtu teorijas pamati. Ciparkorekcijas iekārtu tipveida dinamiskie posmi.

Konsultāc.

12

Nelineārās ciparkorekcijas iekārtas. Sistēmas nelinearitāšu kompensācija. Nelineārie ciparfiltri.

Diferenču vienādojumu sastādīšana

Konsultāc.

13

Piedziņas ciparvadības sistēmu sintēze. Bilineārā pārveidojuma metode.

Konsultāc.

14

Ciparvadības sistēmu korekcijas iekārtu sintēze.

Ciparkorekcijas iekārtu sintēze

Konsultāc.

15

Piedziņas sistēmas nepārtrauktās daļas eksperimentāla pētīšana. Piedziņas ciparvadības sistēmu eksperimentālas pētīšanas īpatnības.

Studiju darba iesniegšana

16

Piedziņas ciparvadības sistēmu noregulēšana un diagnostika.

Piedziņas sistēmas ele-mentu identifikācija.

SD aizstā-vēšana

RTU studiju priekšmetsRobotu elektromehāniskās iekārtas”

Mācību spēks: Zigurds Markovičs, Dr.Hab.sc.ing., prof.

Studiju programma: AUTOMĀTIKA UN DATORTEHNIKA.

142

Document info
Document views1254
Page views1288
Page last viewedSun Jan 22 08:33:55 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments