X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 145 / 255

1263 views

0 shares

0 downloads

0 comments

145 / 255

6.

J.Žuravļovs. Par algebrisko pieeju atpazīšanas un klasifikācijas uzdevumu risināšanā.//Kibernētikas problēmas, “Zinātne”, Maskava, 1978, Nr.33, 3-56 lpp. (krievu val.).

Priekšmeta mācīšanas metode:

Lekcijas un semināru nodarbības.

Priekšmeta apgūšanas vērtēšanas principi – atzīme:

Eksāmens                                    80%

Semināri                                      20%

Kopā                                           100%

Prasības priekšmeta apguvei:

Regulāra lekciju un semināru apmeklēšana.

Prasības studentiem, lai sagatavotos kārtējām nodarbībām:

Uz semināra nodarbībām jāapgūst iepriekšējo lekciju materiāls.

Kalendārais plāns.

Ne

dēļa

Lekcijas temats

1

Tehniskās diagnostikas uzdevumu klasifikācija

2

Kļūmju attēlošana topoloģiskajā grafmodelī

3

Struktūras parametru un defektu attēlošana

4

Ar modeli risināmie diagnostiskie uzdevumi

5

Prasības diagnostisko parametru kopai

6

Diagnostisko parametru atlases metodes

7

Klasiskie parametru atlases algoritmi pēc grafmodeļa

8

Modeļa virsotņu sarindošana

9

Modeļa loku novērtēšana

10

Ekspertu metodes modeļa elementu novērtēšanā

11

Ceļa garuma jēdziens, attālums, tuvības mērs

12

Grafmodeļa saistība

13

Jēdziens par kritisko ceļa garumu

14

Darba grafmodeļa iegūšana

15

Darba grafa dekompozīcija, soļu algoritms

16

Grafa virsotņu sarangošana

17

Diagnostisko parametru atlases tabulas sastādīšana

18

Tabulas pārklājuma metode

19

Dinamiskā pārnumurēšana, soļu algoritms

20

Duālā atbilstības grafa ieguve

21

Diagnostisko procedūru klasifikācija

22

Dihotomiskais algoritms

23

Defektu atšķelšanas princips

24

Attēlu atpazīšanas algoritmu pielietojums tehniskās diagnostikas uzdevumos

25

Algebriskais algoritms

26

Diagnostiskā procedūra

145

Document info
Document views1263
Page views1297
Page last viewedSun Jan 22 13:24:54 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments