X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 147 / 255

1331 views

0 shares

0 downloads

0 comments

147 / 255

Kalendārais plāns

N.p.k.

Temati

Datumi

1.

Satiksmes norises parametri. Satiksmes noslogojuma parametri. Lokāla novērošana.

1.ned.

2.

Satiksmes noslogojuma parametri. Momentnovērošana.

2.ned.

3.

Ātruma un stāvokļa vienādojums. Ātruma lokāla novērošana.

3.ned.

4.

Ātruma un stāvokļa vienādojums. Ātruma momentnovērošana.

4.ned.

5.

Kopsakarības starp lokālo un momentāno ātrumu.

5.ned.

6.

Stāvokļa vienādojums.

6.ned.

7.

Momentānā ātruma aprēķins no lokālu mērījumu rezultātiem.

7.ned.

8.

Ātruma sadalījuma augstāku kārtu momenti.

8.ned.

9.

Kvazi-lokāli mērījumi.

9.ned.

10.

Kvazi-momentāni mērījumi.

10.ned.

11.

Reisa ātrums.

11.ned.

12.

Sakarības starp transporta plūsmas parametriem. Fundamentāldiagramma.

12.ned.

13.

Lineāra vidējā momentānā ātruma un intensitātes sakarība.

13.ned.

14.

Lineāra vidējā momentānā ātruma un satiksmes blīvuma sakarība.

14.ned.

15.

Transporta līdzekļu aizkaves pie regulējamiem krustojumiem. Aizkaves aprēķins, pamatojoties uz transporta plūsmas nepārtrauktu modeli.

15.ned.

16.

Transporta plūsmas aizkaves pie krustojuma pie intensitātes taisnstūrveida formas, neievērojot dispersiju.

16.ned.

17.

Praktiskie darbi:

1.

Transporta plūsmas parametru iegūšana, analīze un secinājumi.

2.

Fundamentāldiagrammas analīze pie dažādiem transporta plūsmas parametriem.

3.

Aizkaves aprēķins pie regulējamiem krustojumiem.

9.ned-

16.ned.

18.

Kursa darbs: Aizkaves aprēķins pie dažādiem optimizācijas nosacījumiem (individuāli uzdevumi).

9.ned.-

16.ned.

2. Humanitārie priekšmeti

RTU studiju priekšmets "Biznesa socioloģija"

01129 Sociālo zinātņu katedra

Vispārīgā informācija

Kods

HSP488  

Nosaukums

Biznesa socioloģija

Studiju priekšmeta statuss programmā

Obligātais/Obligātais izvēles

Studiju priekšmeta līmenis

Augstākā līmeņa

Studiju priekšmeta tips

Akadēmiskais

Tematiskā joma

Atbildīgais mācībspēks

Kuņickis Valerijs - Docents

Apjoms daļās un kredītpunktos

1 daļa, 2.0 kredītpunkti, 3.0 EKPS kredītpunkti

147

Document info
Document views1331
Page views1365
Page last viewedTue Jan 24 15:41:03 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments