X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 160 / 255

1284 views

0 shares

0 downloads

0 comments

160 / 255

5.

Pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika” studiju kursu

plānojums un atbildīgais akadēmiskais personāls

A.

OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI

18 KP

Lekc.

Prakt.

Lab.

Pasniedzējs

1.

Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes

4 KP

3

1

Prof. A.Glazs

2.

Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana

4 KP

2

2

Prof. Z.Markovičs

3.

Programmējamie loģiskie kontroleri PLC

3 KP

2

1

Doc. A. Ozols

4.

Ekspertu novērtējumu sistēmas

4 KP

2

2

Prof. Z. Markovičs

5.

Krāsu attēlu apstrāde

3 KP

2

1

Asist. K. Krečetova

6.

Mūsdienu datoru arhitektūra

3 KP

2

1

Prof. V. Zagurskis

7.

Multivides pielietojumi

3 KP

2

1

As. prof. M. Ziema

8.

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

4 KP

3

1

Prof. V. Zagurskis

9.

Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

4 KP

3

1

Prof. V. Zagurskis

10.

Scēnu analīze

3 KP

2

1

Prof. A. Glazs

11.

Darba aizsardzības pamati

1 KP

1

Doc. J. Bērziņš

12.

Datorredze

4 KP

2

1

1

Prof. A. Glazs

13.

Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas

3 KP

2

1

Doc. I. Markoviča

B.

OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI

14 KP

1.

Specializējošie priekšmeti

10 KP

1.1.

Datorgrafika

3 KP

2

1

Doc. I. Kivlāns

1.2.

3D grafika Windows vidē

3 KP

2

1

Doc. I. Kivlāns

1.3.

Datorgrafika Internetā

3 KP

2

1

Doc. I. Kivlāns

1.4.

Grafisko pakešu 3D Studio, Corel Draw un Photo Shop lietošana

3 KP

2

1

Lekt. M. Alekseičevs

1.5.

Grafika Delphi Client Server vidē

2 KP

1

1

Doc. I. Kivlāns

1.6.

Datoru tīklu projektēšanas teorija

3 KP

2

1

Prof. V. Zagurskis

1.7.

Datoru tīklu vadība

3 KP

2

1

Prof. V. Zagurskis

160

Document info
Document views1284
Page views1318
Page last viewedMon Jan 23 09:01:40 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments