X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 162 / 255

1123 views

0 shares

0 downloads

0 comments

162 / 255

6. Pielikums. Programmas „Automātika un datortehnika”

akadēmiskais personāls

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

Izglītība

Zinātniskais grāds

Ievēlēts/

Blakus darbā

Studiju kursi

1.

Glazs Aleksandrs

profesors

Augstākā

Dr.hab.sc.ing.

Ievēlēts

Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes

Scēnu analīze

Datorredze

2.

Markovičs Zigurds

profesors

Augstākā

Dr.hab.sc.ing.

Ievēlēts

Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana

Ekspertu novērtējuma sistēmas

CAD/CAM tehnoloģijas

Piedziņas diskrētā vadība

Robotu elektromehāniskās iekārtas

Tehnisko sistēmu diagnostika ar grafmodeļiem

Bioloģisko sistēmu topoloģiskā modelēšana

3.

Zagurskis Valerijs

profesors

Augstākā

Dr.hab.sc.comp.

Ievēlēts

Mūsdienu datoru arhitektūra

Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra

Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas

Datoru tīklu projektēšanas teorija

Datoru tīklu vadība

4.

Ziema Māris

as. profesors

Augstākā

Dr.sc.ing.

Ievēlēts

Multivides pielietojumi

Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes

Strukturētu datu apstrāde

5.

Baums Aldis

as.profesors

Augstākā

Dr.hab.sc.comp.

Ievēlēts

Multimikroskaitļotāju sistēmu projektēšana

6.

Ozols Andris

docents

Augstākā

Dr.sc.ing.

Ievēlēts

Programmējamie loģiskie kontroleri PLC

Ceļu satiksmes regulēšanas un vadības teorija

162

Document info
Document views1123
Page views1157
Page last viewedTue Jan 17 15:14:26 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments