X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 166 / 255

1330 views

0 shares

0 downloads

0 comments

166 / 255

SATURS

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi3

2. Studiju programmas attīstība4

3. Studiju programmas praktiskā realizācija5

4. Vērtēšanas sistēma7

5. Studenti8

6. Akadēmiskais personāls8

7. Pašnovērtējums -  SVID analīze9

8. Priekšlikumi darba kvalitātes uzlabošanai10

Pielikumi12

Pielikums 1. Studiju programma

Pielikums 2. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas

Pielikums 3. Aptaujas rezultāti

1.

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI

Automātikas un datortehnikas maģistra studiju programmas mērķis ir turpināt akadēmisko izglītību pēc bakalaura grāda iegūšanas, gatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai programmu apguvušie maģistri varētu uzsākt darbu universitātēs un citās izglītības iestādēs, zinātniskās iestādēs un firmās, kā arī turpināt izglītību doktorantūrā.

Kopumā studiju programmu uzdevumi:

sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos;

sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos;

sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās;

dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā;

sniegt padziļinātas zināšanas ekonomikā, humanitārajos priekšmetos un pedagoģijā;

iemācīt studentiem patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunās informācijas tehnoloģijas un teorijas;

nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām;

iemācīt studentiem izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai;

166

Document info
Document views1330
Page views1364
Page last viewedTue Jan 24 14:01:04 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments