X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 168 / 255

1341 views

0 shares

0 downloads

0 comments

168 / 255

2. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBA

2.1. Izmaiņas studiju programmā  un studiju plānā

Maģistru studiju programma “Automātika un datortehnika” apstiprināta RTU Senāta sēdē 2002.g. 26. jūnijā, prot. nr. 469, akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 2004. gada 31. marta (lēmums Nr. 705) līdz 2010. gada 31.decembrim.

Kopš tā brīža izmaiņas studiju programmā nav notikušas.

2.2. Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam

Maģistra akadēmisko studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Šāda tipa studiju programmas nodrošina visas vadošo Eiropas valstu nacionālās nozīmes tehniskās universitātes. RTU ir nepieciešamais intelektuālais un tehnoloģiskais potenciāls šo studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam.

2.3. Izmaiņas studiju programmas realizācijā

Maģistra studiju programma tika pilnveidota atbilstoši RTU Senāta 2002.g. 25.februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”.  Pašlaik to veido : obligātie studiju priekšmeti 43 KP ( iepriekšējās programmās bija no 46 līdz 49 KP), obligātās izvēles priekšmetu daļa 14 KP (iepriekšējās programmās no 29 līdz 33 KP). Pārstrukturētā programmā gala pārbaudījuma daļā nav inženierprojekta ar 12 KP. Maģistra studiju programmas ilgums tika samazināts no 3 gadiem līdz 2 gadiem ( attiecīgi no 120 (121) KP līdz 81 KP).

Pašlaik  maģistra  akadēmisko studiju programma ir vienāda visiem DADI studentiem, bet obligātās izvēles priekšmetu daļā tika iekļauti trīs specializējošie priekšmetu bloki: attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli, datorvadības sistēmas. Bloka apjoms 10 KP. Tas dod maģistrantiem iespēju izvēlēties konkrētu bloku atkarībā no specializācijas (apakšvirziena).

Studiju programma veidošanas periodā tika apspriesta DAD institūta padomes sēdē un DIT fakutātes Domes sēdē, kurā piedalījās arī fakultātes studentu parlamenta pārstāvji.

168

Document info
Document views1341
Page views1375
Page last viewedTue Jan 24 22:10:48 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments