X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 170 / 255

1143 views

0 shares

0 downloads

0 comments

170 / 255

Jaunas, 2004.g. decembrī izgatavotas iekārtas PROFINET IO standarta realizēšanai (SIA SIEMENS dāvinājums)

Printeris PHOTOSMART 8150 HP

Printeris HP Color Laser Jet 2550 LN

Projektors HP MP 3222

Projektors 3M 2000T OVERHEAD

Monitors LCD 20,1”  VX 2000   - 2 gab.

Dators Intel Pentium 4 3200/2Gb/200Gb

Dators Pentium 4 2800/512/120

WEB kamera Creative WEB Com NX Pro

Metodiskie darbi:

A.Čipa. Ievads datoru arhitektūrā. Lekciju konspekts-Rīga, RTU, 2003

A.Ermuiža. Datortīkli – materiāli. Rīga, RTU, 2003

V.Zagurskis. Mācību un pārbaudīšanas līdzekļi. Rīga, RTU, 2003.

M.Ziema. Metodiskie darbi. Rīga, RTU, 2004.

A.Glazs. Grafisko primitīvu veidošanas algoritmi. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. ( datorversija )

I.Kivlāns. Datorgrafika. Mācību līdzeklis. Rīga, 2004. ( datorversija )

A.Ozols. Informācijas tehnoloģijas ar SIMATIC S7 un IT-CP. Lekciju konspekts.

A.Ozols. Komunikācija PROFIBUS un Industrial Ethernet apakštīklos. Lekciju konspekts.

Publicēti 38 zinātniskie raksti.( pielikums 2.)

1.3.

Sadarbība ar darba devējiem  

Maģistru studiju programmas absolventi strādā tādās firmās kā SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, SIA “AMERILAT”, SIA “KLINKMANN VILLA” u.c. Pasniedzēju kolektīvam ir sakari ar SIA “VAR”, SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, RTU Tehnoloģisko parku u.c. No 2002.g. uz SIEMENS auromatizācijas  tehnoloģiju klases materiāli tehniskās bāzes tiek veikta maģistru apmācība. ( Sertifikāts 2002.g. 16.maijā )

Lai programmas realizācijā papildus iesaistītu augsti kvalificētus un ar reāliem projektiem saistītus speciālistus, plaši praktizē daļslodzes variantu. Pie tam maģistru gatavošana notiek ciešā sadarbībā ar LU Elektronikas un datorzinātņu institūtu, SIA InfoServiss, SIA ANDI un SIA ELKO.

Iezīmējas sadarbības iespējas ar rūpnīcu VEF-RRR uz līguma pamata ar RTU visām fakultātēm.

170

Document info
Document views1143
Page views1177
Page last viewedWed Jan 18 12:30:56 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments