X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 171 / 255

1128 views

0 shares

0 downloads

0 comments

171 / 255

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.

1.tabula

Studiju programmas mērķu sasniegšanas

vērtēšanu sistēmas

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

7.

Zināšanas, kas  jāiegūst absolventam (bakalauram):

jāiegūst inženierzinātņu maģistra grādam automātikā, datortehnikā un tīklos   atbilstošas zināšanas, kā arī pamatzināšanas eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas ;

1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu atzīmes;

8.

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

pētnieciskā darba iemaņas;

prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta nestandarta uzdevuma formulēšanā un  risināšanā;

prasme izmantot datorus un

atbilstošas datorprogrammas, kā      arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie darbi to izpildes novērtējums;

Piedalīšanās dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas;

Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs ar referātiem

9.

Absolventam  jābūt spējīgam darīt:

izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

būt spējīgam  nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni.

3. Izstrādātā maģistra darba līmenis un novērtējums, kā arī darba devēju atsauksmes.

171

Document info
Document views1128
Page views1162
Page last viewedTue Jan 17 21:29:59 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments