X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 173 / 255

1276 views

0 shares

0 downloads

0 comments

173 / 255

Nr.01.0032  Multimēdiju pielietojumu sistēmu ar jauktiem signāliem izstrādāšana un testēšana, vad. Prof. V.Zagurskis.

Publikācijas kopā 38. ( pielikums 2. )

7. PAŠNOVĒRTĒJUMS -  SVID ANALĪZE

Stiprās vietas
Vājās vietas

Ir pieredzējuši un kvalificēti mācību spēki.

Absolventi darba tirgū ir konkurētspējīgi.

Ir daļēji mūsdienu prasībām atbilstošs datoru parks.

Interneta pieslēgums var sniegt daudz informācijas.

Pasniedzēju darbs pēc pasaulē aktuālajām zinātniskajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem, nodrošina programmu kvalitāti.

Programmu virzieni ir populāri starp vidusskolu absolventiem.

Maz jaunu pasniedzēju.

Laboratoriju aparatūra ir daļēji novecojusi.

Nozares periodikas bibliotēkā nav pietiekamā daudzumā.

Nav mūsdienu prasībām atbilstošas licenzētas programmatūras.

Kontakti ar darba devējiem nav regulāri.

Starptautiskā sadarbība ir nepietiekama.

Iespējas

Riski

Programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Datorvadības, attēlu apstrādes, datorgrafikas, datortehnikas un datoru tīklu virziens strauji attīstās.

Labas atsauksmes no absolventiem un darba devējiem.

Sadarbība ar patērētājiem un sadarbību.

Būs nepietiekams finansējums ( algas, aparatūra, stipendijas, licenzēta programmatūra).

Reflektanti joprojām būs ne visai labi sagatavoti.

Būs nepietiekams skaits spējīgu studentu.

Grūti piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.sc.) pasniedzējus, ja nemainīsies valsts attieksme.

Neizdosies saglabāt pat vecos pasniedzēju kadrus, ja nemainīs likumdošanu.

173

Document info
Document views1276
Page views1310
Page last viewedMon Jan 23 01:17:10 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments