X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 174 / 255

1199 views

0 shares

0 downloads

0 comments

174 / 255

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI

Automātikas un datortehnikas maģistru akadēmiskā izglītības programma nodrošina augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu augstāk pieminētās informācijas tehnoloģijas apakšvirzienos: datorvadībā, datortehnikā un tīklos, attēlu apstrādē un datorgrafika.

Studiju programmas ir sastādītas, ņemot vērā ES valstu un  ASV  universitāšu studiju programmu saturu. Programmas ievēro Latvijas darba tirgus specifiku, tās tiek regulāri koriģētas un uzlabotas.

Akadēmisko studiju programmas, plāni un mācību process tiek organizēti atbilstoši RTU Satversmei, RTU Senāta, DITF Domes un DAD institūta Padomes lēmumiem. Kvalitāti nodrošina DADI augsti kvalificēts akadēmiskais personāls un tā zinātniskais potenciāls, atbilstošais - materiāli-tehniskais nodrošinājums un metodiskais nodrošinājums.

Pozitīvie faktori

RTU programma "Automātika un datortehnika" atbilst LR Augstākās izglītības likuma prasībām pēc satura un apjoma un sakrīt ar līdzīgām programmām Eiropas valstīs.

Maģistru programmas absolventiem ir lielas perspektīvas tautsaimniecībā, ir liels pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem.

Ir atbilstošs pedagoģiskais un zinātniskais potenciāls programmas nodrošināšanai.

Studiju organizācija pieskaņota Eiropas valstu studiju organizācijas praksei: ir obligātie, obligātas izvēles un brīvas izvēles priekšmeti. Studiju priekšmeta apjomu nosaka ar kreditpunktu skaitu. Lielāka vieta ierādīta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju procesā visi studenti apgūst praksi darbā ar datoriem, iemācās izmantot standartprogrammatūru,veidot savas programmas, darboties Internetā.

Maģistru darbos izstrādā aktuālas zinātniskas tēmas.

Ir laba sadarbība ar firmām, kas dod iepēju apgūt jaunāko tehniku.

Studentiem ir pieejamas licenzētas programmpaketes konkrētu priekšmetu apguvē.

Pasniedzēju darbs pie pasaulē aktuālajām zinātniskajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem nodrošina programmu kvalitāti.

Apskatāmā programma ir viena no pirmajām, kas stimulē tehnisko un zinātniski teorētisko zināšanu un prasmes  apvienošanu  datorvadības,   automātikas,   datortehnikas  un  tīklu  un attēlu apstrādes un datorgrafikas virzienos.

Programma   ļauj   sagatavot   speciālistus   kopējai   darbībai   projektēšanā,   izmantojot   aparatūras un programmu platformas.

Vājās vietas

174

Document info
Document views1199
Page views1233
Page last viewedFri Jan 20 04:11:29 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments