X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 175 / 255

1023 views

0 shares

0 downloads

0 comments

175 / 255

Nepilnīgais finansējums traucē jaunākos datorvadības un datortehnikas sasniegumus uzreiz operatīvi ieviest mācību procesā.

Atalgojuma ziņā RTU nevar konkurēt ar nozarē strādājošajiem, tādēļ akadēmiskais personāls noveco, jauno speciālistu iesaistīšana mācību procesā norit pārāk gausi.

Nenokārtotās studentu kreditēšanas dēļ studenti pārāk daudz laika spiesti tērēt iztikas pelnīšanai. Tas pazemina izglītības kvalitāti un paildzina studijas.

DAD institūtā vēl līdz galam nav atrisināts jautājums par vakara un neklātienes apmācību un tālmācības izmantošanu.

Studiju programmas

“Automātika un datortehnika”

Pašnovērtēšanas darba grupas

vadītājs Dr. habil.sc.ing., prof.                           A.Glazs

2005. gada 9.maijā

175

Document info
Document views1023
Page views1057
Page last viewedFri Dec 09 11:47:41 UTC 2016
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments