X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 18 / 255

1222 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 255

23.

E. Stalidzans, A. Krauze, V. Bilinskis, A. Berzonis, Z. Markovitch. Modeling of bee wintering building profitability. Journal of Apicultural Science, Vol.51, #2 2007, 25-31p.

24.

I.Karpich, Z. Markovičs, I. Markovitcha. Arterial Hypertension Therapy Selection Topological Modelling and production Law Logic // Proceedings of II International Conference „Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health”, Minsk, Belarus, 2008, 54-58p.

25.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Use of Mobile Phone for Transsmitting Electrocardiogram in Real Time // Proceedings of International  Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2008, 97-100 p.  

26.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovitch. Real Time ECG Transmission Using Wireless LAN // Applied Information and Comunnication Technologies, Proc. of International Scientific Conference, Jelgava, Latvia 10-12 apr. 2008, 106-109.p.

27.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Elektrokardiogrammu pārraide reālā laikā. Lietojot mobilo telefonu // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, 35. sējums, Rīga, 2008, 50.-54.lpp

28.

I.Karpičs, Z. Markovičs, I. Markoviča. Sistēmas korekciju kombināciju noteikšanas un novērtēšanas metode // RTU Zinātniskie raksti, 5. sērija Datorzinātne, Datorvadības tehnoloģijas, 35. sējums, Rīga, 2008, 55.-62..lpp.

29.

I.Karpičs, Z.Markovičs, I. Markoviča. Most Effective Two Therapies Combination Detection Approach // Proceedings of International  Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2008, 234.-236 p.

30.

Balodis G., Z.Markovics, J.Lauznis. Development of Online Blood Pressure Monitoring Using Wireless Mobile Technologies. // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp. 190-193.EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

31.

Karpics I., Markovics Z. Improvement and assessment of the effective therapy selection method // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp. 219-223. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

32.

Milasevica S., E. Prancane, I.Markovica, Z.Markovics. Knowledge Bases for arterial Hypertensiom Strategy Selection: Development and Estimation. // Proc. of the 13th Annual Int. Conf. „Biomedical Engineering”, 29-30 October, 2009, Kaunas, Lithuania. – pp.208-213 EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

33.

Milaseviča S., Markoviča I., Markovičs Z., Prancāne E. Zināšanu bāzu izveide no nozarē  eksistējoša zināšanu apjoma // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 34.-42. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

34.

Karpičs I., Markovičs Z. Patoģenēzes topoloģiskā modeļa paplašināšanas iespējas un tā apstrādes metodes // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 43.-49. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

35.

Balodis G., Lauznis J., Markovičs Z. Mobilo bezvadu tehnoloģiju izmantošana asinsspiediena monitorēšanai internetā // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 23.-27. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

36.

Birznieks M., Markovičs Z. Transportlīdzekļu maršrutu kontroles un attālinātas vadības sistēma // RTU zinātniskie raksti. 5. sēr., Datorzinātne. - 39. sēj. (2009), 28.-33. lpp. EBSCO, CSA/ProQuest, VINITI

6. Programmas perspektīvais novērtējums

6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

18

Document info
Document views1222
Page views1256
Page last viewedSat Jan 21 02:48:28 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments