X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 183 / 255

1185 views

0 shares

0 downloads

0 comments

183 / 255

Maģistru studiju programmas absolventi strādā tādās firmās kā „Microsoft”,  SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, SIA “AMERILAT”, SIA “KLINKMANN VILLA” u.c. Pasniedzēju kolektīvam ir sakari ar SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, RTU Tehnoloģisko parku u.c. No 2002.g. uz SIEMENS automatizācijas  tehnoloģiju klases materiāli tehniskās bāzes tiek veikta maģistru apmācība. ( Sertifikāts 2002.g. 16.maijā )

Lai programmas realizācijā papildus iesaistītu augsti kvalificētus un ar reāliem projektiem saistītus speciālistus, plaši praktizē daļslodzes variantu. Pie tam maģistru gatavošana notiek ciešā sadarbībā ar LU Elektronikas un datorzinātņu institūtu, SIA InfoServiss, SIA ANDI un SIA ELKO.

Iezīmējas sadarbības iespējas ar rūpnīcu VEF-RRR uz līguma pamata ar RTU visām fakultātēm.

4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA

Zināšanu vērtēšana notiek saskaņā ar RTU rektora 2001. gada 16. janvāra rīkojumu Nr. 3 – 10 “Par pāreju uz Latvijā vienotu atzīmju sistēmu”.

Studiju programmas mērķi un to sasniegšana atspoguļota 1. tabulā.

1.tabula

Studiju programmas mērķu sasniegšanas

vērtēšanu sistēmas

Mērķi

Vērtēšanas sistēma

10.

Zināšanas, kas  jāiegūst absolventam (bakalauram):

jāiegūst inženierzinātņu maģistra grādam datorvadībā un datorttīklos   atbilstošas zināšanas, kā arī pamatzināšanas eksakto, humanitāro un sociālo zinātņu jomās, lai spētu pildīt atbilstoša speciālista funkcijas ;

1. eksāmeni, studiju darbu, kā arī referātu atzīmes;

11.

Nepieciešamās iemaņas un prasmes:

pētnieciskā darba iemaņas;

prasme izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas konkrēta nestandarta uzdevuma formulēšanā un  risināšanā;

2. Izpildītie studiju darbi, praktiskie darbi to izpildes novērtējums;

Piedalīšanās dažādos konkursos un tur ieņemtās vietas;

Piedalīšanās dažādos zinātniskos semināros un konferencēs ar

183

Document info
Document views1185
Page views1219
Page last viewedThu Jan 19 16:03:40 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments