X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 184 / 255

868 views

0 shares

0 downloads

0 comments

184 / 255

prasme izmantot datorus un

atbilstošas datorprogrammas, kā      arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;

referātiem

12.

Absolventam  jābūt spējīgam darīt:

izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

būt spējīgam  nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni.

3. Izstrādātā maģistra darba līmenis un novērtējums, kā arī darba devēju atsauksmes.

5. STUDENTI

Akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Automātika un datortehnika” 2004./05. mācību gada beigās bija sekojošais studentu un absolventu skaits:

2.tabula

Mācību gads

1.k. imatrikul.

sk.

Studējošo skaits

Absolventu

skaits

2004./05.

27

57

18

2005./06.

24

47

2004./05.m.g.  1  students  mācās  pa  maksu.

Studējošo aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā studentu daļa pozitīvi vērtē maģistru programmu. Studējošo aptaujas rezultāti un to analīze pielikumā 3.

6. AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

Akadēmisko bakalauru studiju programmu realizē DADI personāls, kuru akadēmiskā kvalifikācija ir sekojoša:

profesori – 3;

asoc. profesori – 2;

docenti – 8;

lektori – 2;

asistenti – 1.

To zinātniskā kvalifikācija ir  sekojoša:  Dr. habil.inž. – 2, Dr.habil.dat. – 2, Dr. inž. - 7, Dr.dat. – 1,  mag. – 4. Humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.

184

Document info
Document views868
Page views902
Page last viewedSat Dec 03 11:14:20 UTC 2016
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments