X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 185 / 255

1194 views

0 shares

0 downloads

0 comments

185 / 255

Pasniedzēji izmanto kvalifikācijas celšanai piedalīšanos konferencēs un semināros.

Pārskata periodā institūta pasniedzējiem bija sekojoša zinātniskā darbība:

Prof. A. Glazs

- LZP grants nr. 05.1642 „Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases”

- Piedalīšanās ar datorklipu starptautiskā izstādē „Baltic IT&T 2006”, Rīgā, Latvija, 05.-08.apr. 2006.g.

Doc. A.Ozols

- LZP grants Nr. 05.1657 „Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija”

- līdzdalība ESF projektā Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 „Informāciju tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”

- piedalīšanās Starptautiskā izstādē „Baltic IT&T 2006” 05.-08. 04. 2006. ar eksponātu „IT – CP funkcionālās iespējas”.

Prof. Z.Markovičs

- LZP grants Nr. 05.1650 „Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai”,

- tirgus orientētā pētījuma vadība Nr. TOP 05-16 „Motorizēto transportlīdzekļu ekspluatācijas parametru un notikumu reģistrators” 15.03.2005. – 14.03.2006.g.

- līdzdalība ESF projektā Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2/0004/0067 „Informāciju tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitātē”

- līdzdalība projektā „Informācijas sistēmas koncepcija RTU zinātniskās darbības atbalstam” vad. Asoc. Prof. M.Kirikova

- piedalīšanās starptautiskā izstādē „Baltic IT&T 2006” 05-08.04. 2006. Rīgā, Latvija ar eksponātu „Datorsistēma riska faktoru ievērošanai”.

- līdzdalība starptautiskā projektā EUREKA E! 3489 Heart Guard 2005.-2007.

- līdzdalība sadarbības līgumā „Complex systems modelling” ar Goldey-Beacom College, Delaware, USA.

M. Ziema

05.1661 Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle

V.Zagurskis 05.1395 Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija

A.Baums 05.1390 Enerģijas patēriņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde

A.Ermuiža 05.1393 Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles un aizsardzības līdzekļu kā multi aģentu sistēmu modelēšana un pielietošana

DTST katedra  piedalās ESF projektos:

185

Document info
Document views1194
Page views1228
Page last viewedThu Jan 19 23:30:32 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments