X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 186 / 255

1258 views

0 shares

0 downloads

0 comments

186 / 255

- Informācijas tehnoloģijas studiju programmas modernizēšana LLU    (V.Zagurskis, A.Baums)

- RTU akadēmiskās studiju programmas „Datorsistēmas” kursu pilnveidošana. (A.Baums, A.Ermuiža, V.Zagurskis, A.Čipa)

- Profesionālās orientācijas informatīvā bāze datorzinātnē un informācijas tehnoloģijā.(M.Ziema)

DV prof. grupā ievēlēti zinātniskos amatos šādi darbinieki:

Dr. I. Markoviča – vadošais pētnieks

Inž. J.Lauznis – asistents

Maģ. G.Balodis – asistents

Maģ. J.Makarovs – asistents

Maģ. A.Polikarpova – asistents

Maģ. I.Berga – asistents

Maģ. K.Sležis – asistents

Atskaites periodā DADI darbinieki un studenti piedalījušies šādās konferencēs:

1. K. Krečetova, A. Glazs, A. Lubāns. Modificēts algoritms medicīnas attēlu segmentācijai. RTU 46. starptautiskā konference, Datorzinātnes sekcija, Rīga, Latvija, 2005.

2. A. Glazs, J. Petričenko. Robota darbība kritiskās situācijās. RTU 46. starptautiskā konference, Datorzinātnes sekcija, Rīga, Latvija, 2005.

3.  I. Kivlāns. NURBS objektu pārraide un vizualizācija tīklā. RTU 46. starptautiskā konference, Datorzinātnes sekcija, Rīga, Latvija, 2005.

4.  K. Krečetova, A. Glaz, A. Lubans. A modified algorithm for medical image segmentation. Proceedings of International Conference "Biomedical Engineering", october, 2005, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania, 256 - 260.

5.  A. Glazs, A. Timuhins. Seju 3D virsmas atjaunošana 2D attēlu bāzē. Viskrievijas konference "Matemātiskās metodes tēlu atpazīšanā"( MMRO-12), 2005, Maskava, Krievija, 69 - 72.

6.  A. Glazs, A. Timuhins. Cilvēku seju 3D virsmas rekonstrukcija lietojot 2D attēlus.RTU 46. starptautiskā konference, Datorzinātnes sekcija, Rīga, Latvija, 2005.

7. E. Stalidzans, Z. Markowitch. Methodology of Control System Development for Biological Systems under Information Insufficiency. Proceeding of the International Mediterraneam Modelling Multiconference EMSS 2005, Marseille, France, 2005., 169 - 175.

8. E. Stalidzans, Z. Markowitch. Development of Dynamic Model for a Biological System under Conditions of Isufficient Information. Proceeding of the International Congress on Information technology in Agriculture, Food and Environment. Adana, Turkey, 2005., 337 - 344.

9. A. Polikarpova, I. Berga, Z. Markovičs. Sazarotu telpisku objektu restaurācija izmantojot tomogrammas. RTU 46. starptautiskā konference, Datorzinātnes sekcija, Rīga, Latvija, 2005.

186

Document info
Document views1258
Page views1292
Page last viewedSun Jan 22 10:16:26 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments