X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 188 / 255

1100 views

0 shares

0 downloads

0 comments

188 / 255

Absolventi darba tirgū ir konkurētspējīgi.

Ir daļēji mūsdienu prasībām atbilstošs datoru parks.

Interneta pieslēgums var sniegt daudz informācijas.

Pasniedzēju darbs pēc pasaulē aktuālajām zinātniskajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem, nodrošina programmu kvalitāti.

Programmu virzieni ir populāri starp vidusskolu absolventiem.

novecojusi.

Nozares periodikas bibliotēkā nav pietiekamā daudzumā.

Nav mūsdienu prasībām atbilstošas licenzētas programmatūras.

Kontakti ar darba devējiem nav regulāri.

Starptautiskā sadarbība ir nepietiekama.

Iespējas

Riski

Programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū.

Datorvadības, attēlu apstrādes, datorgrafikas, datortehnikas un datoru tīklu virziens strauji attīstās.

Labas atsauksmes no absolventiem un darba devējiem.

Sadarbība ar patērētājiem un sadarbību.

Būs nepietiekams finansējums ( algas, aparatūra, stipendijas, licenzēta programmatūra).

Reflektanti joprojām būs ne visai labi sagatavoti.

Būs nepietiekams skaits spējīgu studentu.

Grūti piesaistīt jaunus kvalificētus (Dr.sc.) pasniedzējus, ja nemainīsies valsts attieksme.

Neizdosies saglabāt pat vecos pasniedzēju kadrus, ja nemainīs likumdošanu.

8. PRIEKŠLIKUMI DARBA KVALITĀTES UZLABOŠANAI

Automātikas un datortehnikas maģistru akadēmiskā izglītības programma nodrošina augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu augstāk pieminētās informācijas tehnoloģijas apakšvirzienos: datorvadībā, datortehnikā un tīklos, attēlu apstrādē un datorgrafika.

Studiju programmas ir sastādītas, ņemot vērā ES valstu un  ASV  universitāšu studiju programmu saturu. Programmas ievēro Latvijas darba tirgus specifiku, tās tiek regulāri koriģētas un uzlabotas.

Akadēmisko studiju programmas, plāni un mācību process tiek organizēti atbilstoši RTU Satversmei, RTU Senāta, DITF Domes un DAD institūta Padomes lēmumiem. Kvalitāti nodrošina DADI augsti kvalificēts akadēmiskais personāls un tā zinātniskais potenciāls, atbilstošais - materiāli-tehniskais nodrošinājums un

188

Document info
Document views1100
Page views1134
Page last viewedMon Jan 16 17:42:51 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments