X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 189 / 255

1232 views

0 shares

0 downloads

0 comments

189 / 255

metodiskais nodrošinājums.

Pozitīvie faktori

RTU programma "Automātika un datortehnika" atbilst LR Augstākās izglītības likuma prasībām pēc satura un apjoma un sakrīt ar līdzīgām programmām Eiropas valstīs.

Maģistru programmas absolventiem ir lielas perspektīvas tautsaimniecībā, ir liels pieprasījums pēc jaunajiem speciālistiem.

Ir atbilstošs pedagoģiskais un zinātniskais potenciāls programmas nodrošināšanai.

Studiju organizācija pieskaņota Eiropas valstu studiju organizācijas praksei: ir obligātie, obligātas izvēles un brīvas izvēles priekšmeti. Studiju priekšmeta apjomu nosaka ar kredītpunktu skaitu. Lielāka vieta ierādīta studentu patstāvīgajam darbam.

Studiju procesā visi studenti apgūst praksi darbā ar datoriem, iemācās izmantot standartprogrammatūru,veidot savas programmas, darboties internetā.

Maģistru darbos izstrādā aktuālas zinātniskas tēmas.

Ir laba sadarbība ar firmām, kas dod iespēju apgūt jaunāko tehniku.

Studentiem ir pieejamas licencētas programmpaketes konkrētu priekšmetu apguvē.

Pasniedzēju darbs pie pasaulē aktuālajām zinātniskajām tēmām un zinātniski ietilpīgiem projektiem nodrošina programmu kvalitāti.

Apskatāmā programma ir viena no pirmajām, kas stimulē tehnisko un zinātniski teorētisko zināšanu un prasmes  apvienošanu  datorvadības,   automātikas,   datortehnikas  un  tīklu  un attēlu apstrādes un datorgrafikas virzienos.

Programma   ļauj   sagatavot   speciālistus   kopējai   darbībai   projektēšanā,   izmantojot   aparatūras un programmu platformas.

Vājās vietas

Nepilnīgais finansējums traucē jaunākos datorvadības un datortehnikas sasniegumus uzreiz operatīvi ieviest mācību procesā.

Atalgojuma ziņā RTU nevar konkurēt ar nozarē strādājošajiem, tādēļ akadēmiskais personāls noveco, jauno speciālistu iesaistīšana mācību procesā norit pārāk gausi.

Nenokārtotās studentu kreditēšanas dēļ studenti pārāk daudz laika spiesti tērēt iztikas pelnīšanai. Tas pazemina izglītības kvalitāti un paildzina studijas.

DAD institūtā vēl līdz galam nav atrisināts jautājums par vakara un neklātienes apmācību un tālmācības izmantošanu.

Studiju programmas

“Automātika un datortehnika”

Pašnovērtēšanas darba grupas

vadītājs Dr. habil.sc.ing., prof.                           A.Glazs

189

Document info
Document views1232
Page views1266
Page last viewedSat Jan 21 14:56:27 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments