X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 19 / 255

1249 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 255

Maģistra akadēmiskās studijas programma apstiprināta RTU senāta sēdē 25.01.1999., prot. Nr. 436  un  akreditēta  ar  Akreditācijas  komisijas  sēdes  lēmumu  2001.gada  4. jūlijā ( lēmums Nr. 374). Saskaņā ar RTU Senāta 2002.g. 25.februāra lēmumu “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru” pārstrukturēta studiju programma apstiprināta RTU Senāta sēdē 2002.g. 26.jūnijā prot.nr. 469.

Maģistra akadēmisko studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Šāda tipa studiju programmas nodrošina visas vadošo Eiropas valstu nacionālās nozīmes tehniskās universitātes. RTU ir nepieciešamais intelektuālais un tehnoloģiskais potenciāls šo studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam ( sk. Noteikumi par akadēmiskās izglītības standartu, Rīga, 2002.g. 3.janvārī, prot. Nr.1.4.) un Ministra kabineta noteikumiem, kā arī atbilstoša RTU senāta lēmumiem.

Datorvadības sistēmu virziens  ir  izveidojies sakarā ar to,  ka  tehnoloģiski  attīstītajās valstīs ieviesās  un  pašreiz dominē elastīgā automatizētā ražošana  (EAR),  kas sākas ar datorizēto projektēšanu (CAD), turpinās automatizētās datorvadības ražotnēs (CAM)  un noslēdzas ar datorizētu kontroli un diagnostiku.

Datorvadības sistēmas (sākotnējie nosaukumi - programmēta vadība, ciparvadība)  kā

diskrēto darbības  sistēmas atdalījās  no  klasiskās  analogās  darbības automātikas  kā  patstāvīga nozare un kalpo arī kā posms,  kas  savieno tehnoloģiskā procesa vadību ar datorizēto  pārvaldes struktūru (plānu daļu, grāmatvedību, dispečeru dienestu, direkciju u.c.).

Datorvadības sistēmas (DVS) ir piedzīvojušas strauju  attīstību,  kā dziļumā,  tā  plašumā.

Radušās  mašīnbūves   uzņēmumos  (  piemēram,   pilnīgi   automātiskā   rūpnīca   Fuji  Complex Japānā, 1980. g.) – tās  strauji ieņēma vietu citās ražošanas sfērās:  kokapstrādē, apģērbu ražošanā, trikotāžas uzņēmumos (piemēram, Ogres trikotāžas kombinātā), pārtikas rūpniecībā u.c. ražošanas nozarēs. Ļoti strauji datorvadības sistēmas izplatās transporta sistēmās un tranzīta pakalpojumos: elektroenerģijas pārvadē, gāzes vadu saimniecībā, naftas vadu un rezervuāru saimniecībā, tankkuģu iekraušanā u.c. (piemēram, Ventspils naftas pārsūknēšanas termināls, Ostas rūpnīca u.c.).

DVS strauji izplatās arī tādās netradicionālās sfērās, kā lielu telpu mikroklimata vadība (sporta halles, Prezidenta pils, banku ēkas, biroju ēkas, stacijas, lidostas u.c.), medicīnas aparatūra (sākot no veloergometra vadības līdz magnētiskās kodolrezonances sistēmām MRI, sirdsdarbības vadībai un endoskopu vadībai), lauksaimniecībā (lauku apūdeņošanas, apsmidzināšanas, apmēslošanas vadība, lopu un putnu fermu vadība).

Ir izstrādātas un plaši pazīstamas datorvadības un procesa vizualizācijas programpaketes, tādas kā Factorv Link un Intouch tautsaimniecībā, NegFry99 un Powersim lauksaimniecībā. No CAD tipa paketēm vispopulārākās ir Cadkey, no CAD/CAM tipa paketēm - Mastercam. Tiek izgatavotas datorvadības sistēmām domātu specializētu mikrokontroleru sērijas, tādas kā Simatic, Modicon, Toshiba, ABB u.c. ar izvērstu perifēro iekārtu sistēmu.

Visām pieminētajām nozarēm ir labas attīstības perspektīvas, jo bez modernās tehnoloģijas un vadības nav iedomājama šo nozaru attīstība. Līdz ar to aug pieprasījums pēc šī virziena inženiertehniskā un radošā personāla, kas būtu spējīgs ne tikai ieviest un ekspluatēt DVS dažādās nozarēs, bet arī izstrādāt jaunas tehnoloģijas un veikt zinātniskos pētījumus.

Ir firmas, kur vairums speciālistu beiguši apskatāmo programmu (piemēram SIA Olimps (datorvadības sistēmu projektēšana), SIA Amerilat (medicīnas tehnika un datorizētās sistēmas) un citi).

Latvijas zinātnes nozaru klasifikatorā datorvadība atzīta kā apakšnozare informācijas tehnoloģijas nozarē.

Datortehnikas un tīklu virziens programmas "Automātika un datortehnika" ietvaros DAD institūtā strauji attīstās kopš 1998. gada. Virziens satur trīs daļas - datoru tīklu un sistēmu arhitektūra (tai skaitā mūsdienīgu aparatūras platformu organizācija), programmatūras un aparatūras līdzekļu apvienotā projektēšana (ISDN, SONET, ATM, hibrīdie bezvadu tīkli) un informācijas tehnoloģijas tīklu metodes un līdzekļi (signālu apstrāde, tīklu un sistēmu modelēšana, multivides, telematika).

19

Document info
Document views1249
Page views1283
Page last viewedSun Jan 22 04:24:49 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments