X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 195 / 255

1169 views

0 shares

0 downloads

0 comments

195 / 255

atbilstošas datorprogrammas, kā      arī citus IT sasniegumus šo uzdevumu risināšanai;

15.

Absolventam  jābūt spējīgam darīt:

izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

būt spējīgam  nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko līmeni.

3. Izstrādātā maģistra darba līmenis un novērtējums, kā arī darba devēju atsauksmes.

5. Studiju programmas praktiskā īstenošana

5.1. Pasniegšanas metodes

Maģistru studiju ilgums ir 2 gadi, apjoms 81 KP, no tiem 43 KP sastāda obligātie studiju priekšmeti, 14 KP ir obligātās izvēles priekšmeti, 4 KP ir brīvās izvēles priekšmeti un 20 KP ir maģistra darbs.

Maģistru programmā apmācība norit klasiskā stilā ar lekcijām, semināriem, laboratorijas darbiem un studiju darbiem.

Lekcijas notiek, izmantojot filmplēves un diaprojektoru. Praktiskās nodarbībās un studiju darbos arvien plašāk tiek izmantots grupu darbs. Tā, piemēram, no 2002.g. tiek pievērsta uzmanība studentu apmācībai grupās, izsniedzot 2-4 studentiem kopējus studiju darba uzdevumus. Katrs students izpilda savu darba daļu un rezultātus apvieno kopējā darbā, šajā gadījumā kopējā programmpaketē.

Maģistrantiem ir kopēji referāti semināros, kas ir saistīti ar pēdējiem specializētiem tehniskiem žurnāliem ( piemēram, Pattern Recognition 2000.g.-2003.g. un citi ).

Praktiskajās un laboratorijas nodarbībās tiek izmantotas multivides un Internets. 2001-2002.g. maģistranti izveidoja fakultātes un institūta reklāmas klipu, kā arī institūta jauno mājas lapu (Web-site). Reklāmas klips atjaunots un pārveidots 2005.gadā un 2006. gadā.

5.2. Maģistra darba izstrāde

Inženierzinātņu maģistra datorvadībā un datortīklos akadēmiskā grāda iegūšanai ir jāizpilda maģistra studiju programma un jāaizstāv maģistra darbs. Maģistra darba apjoms ir 20 KP, kas studiju programmā ir otrajā studiju gadā. Izstrādātais maģistra darbs, kam pievienota darba vadītāja atsauksme, ir publiski jāaizstāv.

Darba vērtēšanai tiek nozīmēts recenzents, kuram ir jābūt zinātņu doktoram atbilstošajā nozarē. Prasības darba saturam un publiskās aizstāvēšanas procedūra ir aprakstīta metodiskajā materiālā „Norādījumi studiju noslēguma darbu noformēšanai”.

5.3. Humanitāro, sociālo, pedagoģijas, vadības un citu zinātņu apguves iespējas

Maģistru studiju programmā 5 KP paredzēti virsrakstā minēto priekšmetu apguvei, starp kuriem ir obligātais priekšmets Darba aizsardzības pamati – 1KP un obligātie izvēles priekšmeti 4 KP, kas studentam ir jāizvēlas no humanitāro un sociālo, pedagoģijas un vadības mācību priekšmeta saraksta. Visi šie priekšmeti ir plānoti pirmajā studiju gadā.

5.4. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā:

195

Document info
Document views1169
Page views1203
Page last viewedThu Jan 19 08:53:53 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments