X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 197 / 255

1118 views

0 shares

0 downloads

0 comments

197 / 255

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference:

1.

A.Glazs, A.Timuhins. Entropijas dinamikas izmantošana neironu tīklu arhitektūras adaptācijai.

2.

A.Glazs, A.Timuhins. Neironu tīklu apmācīšana ģeometrisko objektu atapzīšanai virtuālā vidē.

3.

A.Glazs, S.Veselovs. Ģenētiskie algoritmi un gadījuma meklēšanas algoritmi optimizācijas uzdevumos.

4.

A.Glazs, V.Smoļaninovs. Attēlu uzlabošana kriminālistikā.

5.

M.Alekseičevs, A.Glazs,T.Pudža. Komiteju metodes atpazīstošos neironu tīklos.

6.

A.Sisojevs. Staru trasēšana un bilineāru virsmu vizualizācija.

7.

I.Kivlāns. Telpisku objektu interaktīva formas maiņa klienta-servera vidē.

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

RTU 47. starptautiskā zinātniskā konference:

1.

V.Zagurskis. Informācijas tehnoloģijas elastīgai un attālinātai apmācībai.

2.

M.Ziema, E.Žeiris. Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras novērtēšanas kritēriji.

3.

M.Ziema, P.Stipravietis. Sistēmu integrācijas risinājums elektronisko pakalpojumu sistēmās.

4.

A.Ermuiža. Prasības zināšanu pārvaldības mehānismiem apdraudētu objektu kolekcijas modelī.

5.

R.Safins. Globālas pozicionēšanas tehnoloģiju pielietojums lokācijas pakalpojumu sistēmā.

6.

V.Zagurskis. Uzlabots identifikācijas algoritms jauktām signālu sistēmām. VI International Conference “System Identification and Control Problems”, Maskava, 2007., 29.01. – 1.02.

Datorvadības sistēmu profesora grupa

1.

E.Stalidzāns, Z.Markovičs.International Scientific Conference “Information Technologies for Rural Development”, Jelgava, Latvija, 2006.

2.

J.Lauznis,G.Balodis,Z.Markovičs, I.Markoviča. International Conference “Biomedical Engineering”, Kaunas, Lithuania, 2006. ( 2 referāti ).

3.

J.Lauznis, Z.Markovičs, I.Markoviča. International IEEE Conference “Computer in Cardiology”, Valencia, Spain, 2006.

4.

J.Lauznis, G.Balodis. International Conference “Advanced Engineering Design”, Prague, Czech Republic, 2006.

5.

I. Markoviča. 2-nd Baltic Cardiology Congress. Riga, Latvia, 2006.  ( 2 referāti)

RTU 47 starptautiskā zinātniskā konference:

1. E. Stalidzāns, Z. Markovičs. Bioloģiskās vadības sistēmas dinamiskās  modelēšanas algoritms.

2. E. Stalidzāns, Z. Markovičs. Mākslīgās vadības sistēmas izveides algoritms bioloģiskās sistēmas vadībai.

3. J. Makarovs. Atveseļošanas datorsistēmas hierarhiskā struktūra.

4. G. Balodis, V. Streļčs, J. Lauznis, Z. Markovičs. Personālā bezvadu

kardiomonitora izstrāde

5. A. Polikarpova. Digitāla rentgenogrammu apstrāde raksturīgo simptomu konstatācijai, izmantojot attēlu apstrādes paketes.

6. A. Ozols. Transporta līdzekļu intensitātes analīze uz daudzjoslu ceļiem.

6. Programmas perspektīvais novērtējums

197

Document info
Document views1118
Page views1152
Page last viewedTue Jan 17 11:58:32 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments