X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 198 / 255

1107 views

0 shares

0 downloads

0 comments

198 / 255

6.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam

Maģistra akadēmisko studiju programma ir Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību procesa neatņemama sastāvdaļa. Šāda tipa studiju programmas nodrošina visas vadošo Eiropas valstu nacionālās nozīmes tehniskās universitātes. RTU ir nepieciešamais intelektuālais un tehnoloģiskais potenciāls šo studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai.

Studiju programma atbilst akadēmiskās izglītības standartam ( sk. Noteikumi par akadēmiskās izglītības standartu, Rīga, 2002.g. 3.janvārī, prot. Nr.1.4.).

6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajos sešos gados

Ražošanas sfērā datorspeciālistu trūkums ir tik liels, ka praktiski visi studenti, pat bakalauratūras studenti, nemaz nerunājot par maģistrantūras studentiem, ir iesaistīti pastāvīgā darbā. No ražošanas nepārtraukti pienāk darba piedāvājumi studentiem, kas tiek apmierināti tikai daļēji. Tādēļ nav nekādu šaubu par darba iespējām pēc maģistrantūras beigšanas.

Maģistrantūras studenti strādā tādās firmās, kā “Microsoft”,. “Siemens”, “Olimps”, “Integris”, “Klikmann villa”, “IBM Latvia”, “Latvenergo”, “Elko”, u.c.

7. Studējošie

Akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Automātika un datortehnika” no 2004./05. m.g. līdz 2006./07.m.g. bija sekojošais studentu un absolventu skaits:

2.tabula

Mācību gads

1.k. imatrikul.

sk.

Studējošo skaits

Absolventu

skaits

2004./05.

27

57

18

2005./06.

24

47

16

2006./07.

30

51

13

Studējošo aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā studentu daļa pozitīvi vērtē maģistru programmu. Studējošo aptaujas rezultāti un to analīze pielikumā 3.

Absolventi ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Šobrīd studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī darba devēju atsauksmes. Diemžēl, salīdzinājumā ar stāvokli pirms 10 un vairāk gadiem, studentu sagatavotība uzsākot studijas ir vājāka. Stipendiju politika spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika nopietnām studijām atliek mazāk.

Studentu piesaistīšanai ir jāvelta vēl lielāka vērība. Bez atvērtu durvju dienām, piedalīšanos izstādēs un reklāmas lapiņām, jāveic arī citi propagandas pasākumi. Tādi varētu būt:

fakultātes www lapu pārveidošana un uzturēšana tā, lai piesaistītu jaunu cilvēku uzmanību;

reklāmas klipu veidošana.

     Pieredze rāda, ka pirmais solis šajā virzienā, kas bija izdarīts skreditācijas periodā, dod pozitīvu rezultātu.

198

Document info
Document views1107
Page views1141
Page last viewedTue Jan 17 03:23:31 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments