X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 199 / 255

1159 views

0 shares

0 downloads

0 comments

199 / 255

Studentu aptaujas anketa

Atzīmējiet Jūsuprāt, kā visatbilstošāko vērtējumu tam, kā Jūsu bakalaura studiju programmā realizēti zemāk norādītie uzdevumi.

Programma: Automātika un datortehnika

Uzdevums

Lielā mērā

Daļēji

Nemaz

Iegūt spējas pielietot zināšanas:

-

matemātikā

-

dabas zinātnēs

                 -     inženierzinātnēs

Iegūt spēju:

-

organizēt un veikt eksperimentus

-

analizēt un interpretēt rezultātus

Iegūt spēju:

-

konstatēt un formulēt problēmas

-

risināt inženiertehniskas problēmas

Iemācīties izprast profesionālo un ētisko atbildību

Iegūt spēju efektīvi komunicēt

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko risinājumu iespaidu globālā un sociālā kontekstā

Izveidot atziņu par:

-

mūžizglītības nepieciešamību

-

spēju tajā iesaistīties

Apgūt zināšanas aktuālos jautājumos

Iegūt spēju:

-

pielietot iemaņas un paņēmienus

-

pielietot modernu aprīkojumu inženiertehniskajā praksē

Studentu aptaujas rezultāti

2006./2007.m.g. II semestrī tika rīkota studentu aptauja par bakalaura programmas kvalitāti. Respondenti bija maģistrantūras 1.kursa studenti, kas tikko kā ieguvuši bakalaura grādu.

Aptauju veica pēc pievienotās anketas . Aptaujas rezultāti atspoguļoti 1., 2., 3. attēlā.

199

Document info
Document views1159
Page views1193
Page last viewedWed Jan 18 21:06:45 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments