X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 20 / 255

1093 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 255

Visu līmeņu virziena programmu īpatnība ir , ka tās ietver mūsdienu projektēšanas un testēšanas metožu izpēti un aprobāciju datoru tīklu un sistēmu tehnisko līdzekļu savienojumā ar šo līdzekļu integrācijas principu uz programmu lietojuma sistēmu, protokolu un standartu bāzes. Acīmredzama ir integrētās pieejas aktualitāte, salīdzinājumā ar tikai programmu platformu un pielietojumu vai šauri virzītu firmu tehnisko līdzekļu apgūšanu. Šajā nozīmē attīstāmais virziens ir netriviāls un raksturīgs tehniskajām universitātēm. RTU pašlaik ir vienīgā augstskola Latvijā, kur šajā virzienā var iegūt kā profesionālo inženiera, tā arī maģistra un doktora akadēmisko izglītību. Automātikas un datortehnikas programmas ietvaros virziena programma var kalpot citu virzienu programmām kā instrumentārijs komunikāciju un kontroles resursu vadības uzturēšanai.

Attēlu apstrāde un datorgrafika kā pedagoģiskās un zinātniskās darbības virziens ir pietiekami aktuāls. Ja agrāk iegūtā informācija monitoru ekrānos parādījās tekstu, tabulu vai formulu veidā, tad pašlaik arvien biežāk tā ir izteikta 2D un 3D attēlos. Attēlu apstrādes un datorgrafikas virzienu nosacīti var sadalīt trijās daļās: attēlu apstrāde un scēnu analīze, datorredze un datorgrafika. Šis daļas ir ļoti cieši saistītas un grūti atrast starp tām robežas. Tāpēc dotajā virzienā visas daļas ir apskatītas saistībā. Iegūtās zināšanas ļaus sekmīgi risināt dažādus praktiskos uzdevumus, kas saistīti ar datorgrafikas iespēju izmantošanu reklāmas industrijā, izdevējdarbībā un attēla apstrādes, scēnu analīzes un datorredzes iespēju izmantošanu medicīniskajā un tehniskajā diagnostikā, kartogrāfijā, kriminālistikā un t.t. RTU pašlaik ir vienīgā augstskola Latvijā, kurā gatavo tādus speciālistus. Latvijas darba tirgū ir liels pieprasījums pēc speciālistiem, kas beiguši  vai  studē RTU Attēlu apstrādes un datorgrafikas virziena studiju programmā. Līdz ar to mūsu speciālisti strādā citās izglītības iestādēs ( piemēram Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā par pasniedzēju ).

Maģistru akadēmisko studijas programma akreditēta ar Akreditācijas komisijas sēdes lēmumu 2004.gada 31. marta Nr. 705.  

Maģistra studiju programma tika pilnveidota atbilstoši RTU Senāta 2002.g. 25.februāra lēmumam “Par maģistra akadēmisko studiju programmu struktūru”.  

Maģistra  akadēmisko studiju programma ir vienāda visiem DADI studentiem, obligātās izvēles priekšmetu daļā iekļauti trīs specializējošie priekšmetu bloki: attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli, datorvadības sistēmas. Bloka apjoms 10 KP. Tas dod maģistrantiem iespēju izvēlēties konkrētu bloku atkarībā no specializācijas (apakšvirziena).

Studiju programma veidošanas periodā tika apspriesta DAD institūta padomes sēdē un DIT fakutātes Domes sēdē, kurā piedalījās arī fakultātes studentu parlamenta pārstāvji

6.2. Darba devēju aptaujas rezultāti

Darba devēji ļoti pozitīvi novērtē maģistrantūras programmu un studentu sagatavošanas līmeni.

Programmas studentus labprāt pieņem darbā tādās firmās kā Siemens, Olimps, ABB, Klinkmann, Arcus Electronics, Elmex , Microsoft (Šveice) u.c.

Darba devēju aptaujās un sanāksmēs ir izskanējušas domas par iespējamiem mācību procesa uzlabojumiem.

Firma ABB iestājas par mācību procesa papildināšanu ar robottehnikas elementiem, laboratoriju bāzes paplašināšanu un licenzētās programmatūras pielietojumu, sniedzot arī materiāli-tehnisko palīdzību universitātei.

Firma Klinkmann iestājas par  mācību procesa papildināšanu ar tehnoloģiskā procesa vadības vizualizāciju,  tās projektēšanu un lietošanu, aktīvi palīdzot vizualizācijas laboratorijas izveidošanā ar aparatūru un programmatūru.

Firma Olimps iestājas par mācību procesa pilnveidošanu attiecībā uz mācību praksēm, piedāvājot prakses vietas programmēšanas virzienā.

Firma Arcus Electronics iestājas par mācību procesa pilnveidošanu SCADA sistēmu jomā, veidojot laboratorijas stendus tehnoloģisko procesu datorvadībai.

20

Document info
Document views1093
Page views1127
Page last viewedMon Jan 16 11:23:08 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments