X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 202 / 255

1170 views

0 shares

0 downloads

0 comments

202 / 255

                                          3. attēls

Raksturīgākā iezīme grafikos ir tā, ka visos prevalē gradācija “daļēji”, izņēmums ir vienīgi ar spēju efektīvi komunicēt. Tur gandrīz puse respondentu ir atzīmējuši, ka šādu spēju viņi nav ieguvuši. Tas var mudināt pasniedzējus pēc iespējas vairāk rīkot publiskas projektu aizstāvēšanas, referātu lasīšanas  , lai trenētu studentus savas domas formulēšanai, uzskatu aizstāvēšanai, diskutēšanai utl.

8. Akadēmiskā personāla novērtējums

8.1. Akadēmiskā personāla skaits

Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” realizāciju nodrošina Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta štata pasniedzēji:

To zinātniskā kvalifikācija ir  sekojoša:  Dr. h.inž. – 2, Dr.h.dat. – 2, Dr. inž. - 8, Dr.dat. – 1,  mag. – 5. Humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.

Pasniedzēji izmanto kvalifikācijas celšanai piedalīšanos konferencēs un semināros.

Akadēmiskais personāla sastāvs pa struktūrvienībām:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā.

Prof., dr.hab.sc.ing. A.Glazs – grupas vadītājs

Doc. I. Kivlāns

Asist. M.Alekseičevs

Asist. I.Vīra

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā.:

Prof., dr.hab.comp.ing.V.Zagurskis – katedras vadītājs

As.prof., dr.sc.ing. A.Baums

As.prof., dr. sc.ing. M.Ziema

202

Document info
Document views1170
Page views1204
Page last viewedThu Jan 19 09:38:39 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments