X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 203 / 255

1268 views

0 shares

0 downloads

0 comments

203 / 255

Doc., dr. sc.ing. A.Ermuiža

Lekt. M.Rudovičs

Lekt. A.Riekstiņš

Asist. R.Safins

Automātiskās vadības katedrā:

Doc., dr. sc.ing.  V.Klimavičius – katedras vadītājs

Doc., dr. sc.ing. J.Avens-Aveniņš

Doc., dr. sc.ing. J.Salenieks

Lekt. J.Feldbergs

Akadēmiskais personāls Datorvadības sistēmu profesora grupā:

Prof., dr.hab.sc.ing. Z.Markovičs – grupas vadītājs

Doc., dr.sc.ing. A.Ozols

Doc., dr.sc.ing. L.Vingris

Doc., dr.sc.med. I.Markoviča

Doc.dr.sc.ing. E.Stalidzāns

Lekt. J.Lauznis

Lekt. I.Lipste

Zinātniskais personāls:

I.Markoviča – vadošais pētnieks

J.Lauznis – zin. asistents

J.Makarovs – zin.asistents

G.Balodis – zin.asistents

A.Polikarpova – zin. asistents

K.Virka – vec.labor.zin.

M.Birznieks – vec.labor.zin.

S.Milaseviča – vec.labor.zin.

E.Prancāne – vec.labor.zin.

8.2. Pieaicinātie pasniedzēji

Gandrīz visus lekciju kursus programmā nodrošina ievēlētais akadēmiskais personāls. Vienīgie stundu pasniedzēji ir lektors Ivo Lipste un lektors Juris Lauznis, kuri katrs lasa pa vienam studiju kursam.

8.3.  Pasniedzēju strukturālais satāvs

Programmā kopumā ir 12 pasniedzēji ar doktora grādu: 4 habilitētie zinātņu doktori, 8 zinātņu doktori. Par profesoriem ievēlēti 3 habilitētie doktori, par asociētiem proefesoriem – 2 doktori. Katrā apakšvirzienā strādā no 2 līdz 5 zinātņu doktoriem.

8.4. Akadēmiskā personāla atlase un atjaunošana

2001./02.m.g. DAD institūtā tika ievēlēti 2 jauni asistenti, toreizējie doktoranti A.Lubāns un E. Stalidzāns.

2006.gadā ievēlēti 2 docenti (nepilnas slodzes) I. Markoviča un E.Stalidzāns, jauni asistenti I.Vīra, M.Alekseičevs, R.Safins.

Par lektoriem strādā jaunie speciālisti A.Riekstiņš un M.Rudovičs.

203

Document info
Document views1268
Page views1302
Page last viewedSun Jan 22 18:46:47 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments