X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 204 / 255

1338 views

0 shares

0 downloads

0 comments

204 / 255

Jauno pasniedzēju atlases principa pamatā ir pašu izaudzinātie zinātnes maģistru un zinātņu doktoru piesaistīšana mācību procesam, pie kam zinātņu maģistriem obligātais nosacījums ir tālākā izglītība doktorantūra. Tādējādi no ievēlētajiem pasniedzējiem 2 ir ar doktora grādu ( I.Markoviča, E.Stalidzāns), 3  mācās doktorantūrā (M.Alekseičevs, R.Safins, A.Riekstiņš), 2  gatavojas iestāties doktorantūrā (M.Rudovičs un I.Vīra).

Nākamajos 6 gados paredzēts turpināt jauno pasniedzēju atlasi.

Pasniedzēju kadru analīze spiež izteikt visai kritiskas piezīmes par pašreizējo kadru politiku Latvijas augstskolās:

akadēmiskais personāls strādā ar pārslodzi;

pasniedzēju algas ir mazākas par nozarē strādājošo algām;

pasniedzēju kolektīvs strauji noveco;

jaunos kadrus grūti piesaistīt darbam augstskolā.

Kardināls, bet ilgākā laikā realizējams, būtu risinājums pacelt akadēmiskā personāla algas vismaz līdz nozarē strādājošo vidējam līmenim. Tas celtu pasniedzēju amata prestižu, piesaistītu katedrām jaunos censoņus, atrisinot tādējādi arī pasniedzēju kolektīva novecošanas problēmu. Tā kā to nevar izdarīt lēcienveidīgi, pagaidu risinājumi varētu būt:

turpināt paaugstināt algas;

piesaistīt jaunus un perspektīvus nozares speciālistus, kuriem ir spējas un interese par pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi;

nodrošināt iespēju pasniedzējiem izstrādāt studiju materiālus, tos pavairot un nodot studentiem;

sadarboties ar citām radniecīgām programmām atsevišķu priekšmetu pasniegšanā;

aktivizēt pasniedzēju iesaistīšanu starptautiskos projektos;

veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības un apmācības centros.

Tas ļautu ne tikai celt kvalifikāciju, bet arī piesaistīt finansējumu.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

Programmas realizāciju nodrošina šādas DADI struktūrvienības:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas prof. grupa (AADG),

Datorvadības sistēmu prof. grupa ( DV),

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra ( DTST),

Vadības tehnoloģijas katedra (VT).

Institūta struktūrvienības izvietotas Meža ielas 1 III un IV korpusā. Atskaites periodā DAD institūtā ir izremontētas telpas : 304, 306, 308, 320, 322, 333, 335, 336, 338, 339 ( kopā 203,8 m2). Par Eiropas fondu līdzekļiem izremontētas telpas: 311,  313, 340, 341 (2 auditorijas un 2 datorklases kopā 242,6 m2).

Atskaites periodā iegādāta laboratoriju tehnika un datortehnika:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

Dators Pentium4 – 4 gab.

Dators DellOptiFlex GX620

Dators Celeron 1Ghz

Dators AMD Athlon XP 1600

Klēpju dators Dell Inspiron XPS M 1710

Klēpju dators Toshiba Quosmio G30-194

Klēpju dators Fujitsu Siemens Amilo – 2 gab.

Klēpju dators Lenovo C100

Lāzeru printeris-Skeneri-Kopētājs HPLaserJet 3020

Krāsainais tintes printeris HP PhotoSmart 8150

204

Document info
Document views1338
Page views1372
Page last viewedTue Jan 24 20:37:26 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments