X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 209 / 255

1117 views

0 shares

0 downloads

0 comments

209 / 255

Apskatāmā programma ir viena no pirmajām, kas stimulē tehnisko un zinātniski teorētisko zināšanu un prasmes  apvienošanu  datorvadības,   automātikas,   datortehnikas  un  tīklu  un attēlu apstrādes un datorgrafikas virzienos.

Programma   ļauj   sagatavot   speciālistus   kopējai   darbībai   projektēšanā,   izmantojot   aparatūras un programmu platformas.

12.2. Vājās vietas

Nepilnīgais finansējums traucē jaunākos datorvadības un datortehnikas sasniegumus uzreiz operatīvi ieviest mācību procesā.

Atalgojuma ziņā RTU nevar konkurēt ar nozarē strādājošajiem, tādēļ akadēmiskais personāls noveco, jauno speciālistu iesaistīšana mācību procesā norit pārāk gausi.

Nenokārtotās studentu kreditēšanas dēļ studenti pārāk daudz laika spiesti tērēt iztikas pelnīšanai. Tas pazemina izglītības kvalitāti un paildzina studijas.

DAD institūtā vēl līdz galam nav atrisināts jautājums par vakara un neklātienes apmācību un tālmācības izmantošanu.

Šīs programmas uzlabošana iet kopsolī ar nozares attīstību. Pieprasījuma pēc šīs nozares speciālistiem liecina, ka pie atbilstoša finansējuma pieminētie datorvadības un datortehnikas virzieni kopā ar citiem datorzinātnes virzieniem, kas veido informācijas tehnoloģiju, var kļūt par vienu no ienesīgākajām tautsaimniecības nozarēm Latvijā.

Iespēju pārtapšanu realitātē pašreiz kavē 4 galvenās problēmas:

nepietiekamais finansiālais nodrošinājums;

pasniedzēju kadru politika;

studentu materiālais nodrošinājums;

vidusskolu absolventu zemais sagatavošanas līmenis eksaktajās zinātnēs.

12.3. Studiju programmas „Automātika un datortehnika”attīstības plāns turpmākajiem 10 gadiem

Studiju programmas attīstības plāns ietver šādus jautājumus:

1. Nodrošināt mācību procesu augstā līmenī.

1.1. Regulāri  pārskatīt un koriģēt mācību priekšmetu programmas atbilstoši akadēmiskās izglītības standartam, valsts pasūtījumu un Eiropas jaunākām tehnoloģijām;

1.2. Turpināt un pilnveidot sadarbību ar darba devējiem un darba devēju organizācijām;

1.3. Veikt regulāras darba devēju un absolventu aptaujas par programmā apgūtā noderību;

1.4. Izveidot pastāvīgu sadarbību ar citām Eiropas universitātēm un augstskolām, nosūtot studentu pārstāvjus mācīties ārzemēs;

1.5. Regulāri analizēt sadarbības rezultātus, aktualizēt sadarbības virzienus;

1.6. Paplašināt metodisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu augstskolām;

1.7. Sagatavot elektroniskās versijas bakalauru programmas priekšmetos, ko lasa DADI pasniedzēji;

1.8. Izstrādāt jaunas datorizētās apmācības metodes;

1.9. Izveidot jaunu zinātniski tehnisko laboratoriju;

1.10. Izveidot studējošo un darbinieku zinātniski-tehnisko grupu datortehnikas un IT attīstībai;

209

Document info
Document views1117
Page views1151
Page last viewedTue Jan 17 11:57:47 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments