X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 210 / 255

1121 views

0 shares

0 downloads

0 comments

210 / 255

1.11. Piesaistīt pasniedzēju darbā jaunus speciālistus, nodrošināt pasniedzēju kvalifikācijas celšanu.

2. Zinātniskais darbs.

2.1. Izmantot DAD institūta vadošo speciālistu potenciālu plašākai studējošo iesaistīšanai zinātniskajos pētījumos;

2.2. Aktivizēt piedalīšanos starptautiskajās konferencēs un to organizēšanu;

2.3. Paplašināt studējošo iesaistīšanos zinātnisko grantu un projektu (t.s.  starptautisko) izpildē;

2.4. Motivēt un atbalstīt akadēmiskā personāla dalību zinātniskajās konferencēs.

3. Materiāltehniskā bāze.

3.1. Pastāvīgi uzlabot struktūrvienību tehnisko bāzi, katru gadu iegādājoties modernas datortehnikas vienības un laboratorijas iekārtas;

3.2. Nodrošināt remontu institūta telpās.

Studiju programmas

“Automātika un datortehnika”

Pašnovērtēšanas darba grupas

vadītājs Dr. habil.sc.ing., prof.                           A.Glazs

2007. gada _____________

210

Document info
Document views1121
Page views1155
Page last viewedTue Jan 17 13:39:57 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments