X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 211 / 255

1319 views

0 shares

0 downloads

0 comments

211 / 255

PIELIKUMI

1. pielikums.  Maģistru studiju programma „Automātika un datortehnika”

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Studiju progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē

25.01.99., prot. Nr. 436.

Saskaņā ar RTU Senāta 2002. g. 25. februāra

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātelēmumu "Par maģistru akadēmisko studiju

Datorvadības,automātikas un datortehnikasprogrammu struktūru"pārstrukturēta studiju

institūts                                                                          progr. apstiprināta RTU Senāta sēdē

2002. g. 26. jūnijā, prot. Nr. .........

Mācību prorektors ...........................................

E. Beķeris

STUDIJU PROGRAMMA

Programmas nosaukums:Automātika un datortehnika

Studiju līmenis:Maģistra akadēmiskās studijas

Nominālais studiju ilgums2 gadi

Studiju apjoms:81 kredītpunkts

Iepriekšējā izglītība:Bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Iegūstamais grāds:Inženierzinātņu maģistrs automātikā, datortehnikā un tīklos

Studiju programmas šifrs DMF0

Uzņemšana no 2002./03. akad. g.

A. OBLIGĀTIE STUDIJU PRIEKŠMETI            43 KP

1. Datoru grafikas, tēlu atpazīšanas un attēlu apstrādes metodes4 KP

2. Scēnu analīze3 KP

3. Krāsu attēlu apstrāde3 KP

4. Datorredze4 KP

5. Datoru ciparvadības sistēmas un to projektēšana4 KP

6. Ekspertu novērtējumu sistēmas4 KP

7. Programmējamie loģiskie kontroleri PLC (speckurss)3 KP

8. Medicīnas elektroniskās un datorizētās sistēmas3 KP

9. Datoru tīklu un sistēmu arhitektūra4 KP

10. Signālu un procesu kodēšanas un apstrādes sistēmas4 KP

11. Mūsdienu datoru arhitektūra3 KP

12. Multivides pielietojumi3 KP

13. Darba aizsardzības pamati1 KP

B. OBLIGĀTĀS IZVĒLES PRIEKŠMETI                         14 KP

1. Specializējošie priekšmeti          10 KP

              Attēlu apstrāde un datorgrafika

1.1. Datorgrafika3 KP

1.2. 3D grafika Windows vidē (speckurss)3 KP

1.3. Datorgrafika Internetā ( speckurss ) 3 KP

1.4. Grafisko pakešu 3Dstudio, CorelDraw un PhotoShop lietošana (speckurss )                 3 KP

1.5. Visual Basic atpazīstošās sistēmas2 KP

1.6. Grafika Delphi Client server vidē2 KP

               Datortehnika un tīkli

1.7. Datoru tīklu projektēšanas teorija3 KP

1.8. Datoru tīklu vadība3 KP

1.9. Lietotāja interfeisa projektēšanas metodes4 KP

1.10. Multimikroskaitļotāju sistēmu projektēšana2 KP

1.11. Strukturētu datu apstrāde2 KP

Datorvadības sistēmas

1.12. CAD/CAM tehnoloģijas (speckurss)3 KP

211

Document info
Document views1319
Page views1353
Page last viewedTue Jan 24 09:13:06 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments