X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 221 / 255

1302 views

0 shares

0 downloads

0 comments

221 / 255

Apmācību stends „ASI komunikācija un LOGO!”- 1 gab.

Apmācību stends ‘Komunikācij PROFINET tīklā”- 1 gab.

Apmācību stends „Komunikācija GPRS/GSM tīklā” – 1 gab.

Bezvadu komunikācijas moduļi SCALANCE W788 – 1PRO – 2 gab

DITF DADI materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana notika trīs pamatvirzienos:

41.

datortehnikas atjaunošana un papildināšana;

42.

telpu remonts, jaunu mēbeļu iegāde;

43.

mācību-metodisko materiālu sagatavošana.

Atskaites periodā DADI iegādāta laboratoriju tehnika un datortehnika:

Klēpjdatori – 8

Video projektors – 3

Datori – 12

Printeri – 2

Atskaites periodā Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupas datorklasē tika iegādāti paši modernākie Dell datori ( PSW-390, PSW-490) ar LCD 32” displejiem. Pašlaik datorklasē ir moderni IBM , 20”un 24” Macintosh, Dell datori, ko nodrošina Dell optiskais Switch.

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā izveidota D-Link laboratorija ar 10 darba vietām ( viena darba vieta -  jaudīgs dators, 17 collu LCD monitors, D-Link biznesa klases komutators (DWS-3024) kā arī 2 D-Link bezvadu piekļuves punkti ( Wireless Access Points DWL-3500 AP).

Izremontēta un ar video tehniku aprīkota auditorija M1/4-341.

Mācību procesa nodrošinājums ar mācību literatūru, galvenokārt, pamatojas uz RTU bibliotēkas iespējām, kuras kopējo fondu veido ap 2 miljoni sējumu ( apmēram puse ir mācību literatūra). RTU bibliotēkā ir datoru klase ar 8 darba vietām, kas pieslēgta Latvijas bibliotēkas datu bāzei ALRPH un Internetam. Zinātniskā literatūra sakopota arī nelielās profesoru grupu lasītavās, kurās ir ne tikai mācību grāmatas, bet arī žurnāli un konferenču materiāli.

Datorklašu un laboratoriju tehniskais nodrošinājums ļauj sasniegt programmas formulētos mērķus.

Izstrādāta internetā datu bāze, kurā redzams studentu lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums.

3.4.

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā

Datorvadības sistēmu profesora grupā pētniecības darbā ir iesaistīti maģistranti I. Karpičs, M.Birznieks (IZM RTU R 7385 projekts) . I. Karpiča maģistra darbs „Terapeitisko iedarbību kombināciju izvēle ar datormodelēšanas palīdzību” tika izvirzīts uz Exigen Services DATI konkursu.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesorā grupā maģistrantes K. Krečetovas  maģistra darbs novērtēts ar:

Laureāta diploms nr. LDBE 07­01 2007. gada 26. oktobrī par iegūto pirmo vietu  ar referātu «Development of a New Segmentation Method for Medical Images» 11. starptautiskā konferencē «Biomedical Engineering» jauno zinātnieku (doktorantu un maģistru) referātu konkursā, ko organizēja Kauņas Tehnoloģijas universitāte Lietuvā.

Atzinības raksts nr. 3339/1034 2007. gada 21. novembrī par uzvaru datorzinātņu un informātikas noslēguma darbu valsts konkursā ar maģistra darbu «Jaunas attēlu segmentācijas metodes izstrādāšana». Valsts konkursu par labāko bakalaura un maģistra izlaiduma darbu datorzinātnēs, organizēja a/s «Exigen Services DATI» un Latvijas Izglītības fonda mērķprogramma «Izglītībai, zinātnei un kultūrai».

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā pētniecības darbā iesaistīti: maģistranti A.Morozovs, A.Goglačovs, R.Kuzmenkovs, V.Akula, V.Savins.

Studentu piedalīšanās zinātniskajās konferencēs:

221

Document info
Document views1302
Page views1336
Page last viewedMon Jan 23 19:03:24 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments