X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 223 / 255

1261 views

0 shares

0 downloads

0 comments

223 / 255

3.5.

Starpaugstskolu un starptautiskā sadarbība

DADI akadēmiskajam personālam ir nodibinājusies sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes Informācijas tehnoloģijas fakultāti. Atsevišķus studiju kursus datorvadības virzienā lasa prof. Z.Markovičs, doc. E.Stalidzāns un doc. A.Ozols, datortīklu virzienā – prof. V.Zagurskis, asoc.prof. A. Baums, doc. A. Ermuiža. Minētie pasniedzēji bija iesaistīti LLU  projektā par akadēmisko kursu sagatavošanu Eiropas Sociālo fondu finansējuma ietvaros.

DADI cieši sadarbojas ar Kauņas Tehnoloģisko universitāti medicīnisko attēlu apstrādes virzienā, bioloģisko procesu modelēšanas un datorvadības virzienā.

DAD institūts ir iekļauts kā viens no 26 partneriem starptautiskā projektā „Medical Image processing, Interpretation and Archiving”, projekta koordinators Kauņas Tehnoloģiskā universitāte.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā profesors A.Glazs ir Pattern Recognition Society (USA) loceklis.

DTST katedras profesors V. Zagurskis ir IEEE un ACM biedrību loceklis.

Datorvadības sistēmu profesora grupā – līdzdalība sadarbības līgumā „Complex systems modelling” ar Goldey-Beacom College, Delaware, USA.

3.6. Sadarbība ar darba devējiem, absolventiem

Ražošanas sfērā datorspeciālistu trūkums ir tik liels, ka praktiski visi studenti, pat bakalauratūras studenti, nemaz nerunājot par maģistrantūras studentiem, ir iesaistīti pastāvīgā darbā. No ražošanas nepārtraukti pienāk darba piedāvājumi studentiem, kas tiek apmierināti tikai daļēji. Tādēļ nav nekādu šaubu par  darba iespējām pēc maģistrantūras beigšanas.

Darba devēji pozitīvi novērtē maģistrantu sagatavotību un atbalsta sadarbību ar DAD institūtu. Par to liecina mūsu absolventu veiksmīgs darbs ne tikai Latvijā , bet arī ārzemēs ( piemēram, Microsoft Šveicē un citur),  kā arī Siemens, ABB, D-Link un citu firmu kopīgi iekārtotās laboratorijas un mācību klases.

Maģistru studiju programmas absolventi strādā tādās firmās kā „Microsoft”,  SIA “SIEMENS”, SIA “OLIMPS”, “Integris”, SIA “KLINKMANN VILLA”, “Latvenergo”, “Elko”, u.c. Pasniedzēju kolektīvam ir sakari ar SIA “ANDI”, SIA “IBM Latvija”, „IBM Šveice”,  „Microsoft”, SIA “ELKO”, SIA “Schneider Electric”, Latvijas Elektrorūpniecības Biznesa inovāciju centru, RTU Tehnoloģisko parku u.c. No 2002.g. uz SIEMENS automatizācijas  tehnoloģiju klases materiāli tehniskās bāzes tiek veikta maģistru apmācība. ( Sertifikāts 2002.g. 16.maijā )

Lai programmas realizācijā papildus iesaistītu augsti kvalificētus un ar reāliem projektiem saistītus speciālistus, plaši praktizē daļslodzes variantu. Pie tam maģistru gatavošana notiek ciešā sadarbībā ar LU Elektronikas un datorzinātņu institūtu, SIA InfoServiss, SIA ANDI un SIA ELKO.

Iezīmējas sadarbības iespējas ar rūpnīcu VEF-RRR uz līguma pamata ar RTU visām fakultātēm.

Studiju procesa uzlabošanai ir plānots paplašināt licenzētās programmatūras iegādi ( pašlaik daudzu laboratorijas un studiju darbu izstrādāšana notiek uz firmu piedāvāto novērtēšanas programmu bāzes, kuru iespējas ir ierobežotas). Šādi sadarbības līgumi ir noslēgti ar SIA „Olimps”, „Siemens” SIA Latvija, SIA „Aldaris”, „Scheider Electric” S.A. pārstāvniecību Latvijā, SIA „IBM Latvija”. Dažas firmas ir  investējušas datortehniku, dažas – licenzētus programmproduktus.

223

Document info
Document views1261
Page views1295
Page last viewedSun Jan 22 12:56:18 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments