X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 226 / 255

1111 views

0 shares

0 downloads

0 comments

226 / 255

2006./07.m.g. bakalauru studiju programmu absolvēja tikai 26 studenti (bija 56 studenti). Uz  jauno 2007./08.m.g. 11 studenti iestājās akad. maģistra studijās, 11 studenti - prof. maģistra studijās. Kā rezultātā imatrikulēto studentu skaits bija ļoti mazs, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.

5.2. Studējošo sekmības raksturojums

Absolventi ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl, salīdzinājumā ar stāvokli pirms 10 un vairāk gadiem, studentu sagatavotība uzsākot studijas ir vājāka. Līdz ar to arī sekmība maģistra studijās ir zemāka. Stipendiju politika spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika nopietnām studijām atliek mazāk. 2007./08.m.g. 3,2% no studējošo skaita tika atskaitīti par nesekmību. Nesekmības cēlonis ir studentu lielā slodze darbā, kā rezultātā nav laika apmeklēt lekcijas un nostrādāt nepieciešamos laboratorijas darbus. Atskaites gadā absolventu skaits lielāks nekā iepriekšējā gadā.

Lai samazinātu nesekmības līmeni, pasniedzēji savus lekciju konspektus ievieto internetā, lai studentam tie būtu vieglāk pieejami. Ir veiktas izmaiņas bakalauru studiju programmā un 2008./09.  m. g.  tiks veiktas izmaiņas arī maģistra studiju programmā.

Studentu piesaistīšanai ir jāvelta  vēl lielāka vērība.  Bez atvērto durvju dienām, piedalīšanos izstādēs un reklāmas lapiņām, jāveic arī citi propagandas pasākumi. Tādi varētu būt:

fakultātes www lapu pārveidošana un uzturēšana tā, lai piesaistītu jaunu cilvēku uzmanību;

reklāmas klipu veidošana.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā

Studējošo aptaujas rezultāti parāda, ka lielākā studentu daļa pozitīvi vērtē maģistru programmu. Šobrīd studentu atsauksmes par programmu kopumā ir labas. Tādas ir arī darba devēju atsauksmes. Pēc studentu aptaujas rezultātiem, tiek novērsti trūkumi maģistru studiju programmā.

226

Document info
Document views1111
Page views1145
Page last viewedTue Jan 17 09:16:26 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments