X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 229 / 255

1188 views

0 shares

0 downloads

0 comments

229 / 255

6. Akadēmiskais personāls

6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika

Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” realizāciju nodrošina Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta štata pasniedzēji:

To zinātniskā kvalifikācija:  Dr. h.inž. – 2, Dr.h.dat. – 2, Dr. inž. - 8, Dr.dat. – 1,  mag. – 5. Humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.

Pasniedzēji izmanto kvalifikācijas celšanai piedalīšanos konferencēs un semināros.

Akadēmiskais personāla sastāvs pa struktūrvienībām:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā:

Prof., dr.hab.sc.ing. A.Glazs – grupas vadītājs

As.prof. A.Sprūdžs

Doc. I. Kivlāns

Asist. M.Alekseičevs

Asist. I.Vīra

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā.:

Prof., dr.hab.comp.ing.V.Zagurskis – katedras vadītājs

As.prof., dr.sc.ing. A.Baums

As.prof., dr. sc.ing. M.Ziema

Doc., dr. sc.ing. A.Ermuiža

Lekt. M.Rudovičs

Lekt. A.Riekstiņš

Asist. R.Safins

Automātiskās vadības katedrā:

Doc., dr. sc.ing.  V.Klimavičius – katedras vadītājs

229

Document info
Document views1188
Page views1222
Page last viewedThu Jan 19 17:22:01 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments