X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 230 / 255

1332 views

0 shares

0 downloads

0 comments

230 / 255

Doc., dr. sc.ing. J.Avens-Aveniņš

Doc., dr. sc.ing. J.Salenieks

Lekt. J.Feldbergs

Akadēmiskais personāls Datorvadības sistēmu profesora grupā:

Prof., dr.hab.sc.ing. Z.Markovičs – grupas vadītājs

Doc., dr.sc.ing. A.Ozols

Doc., dr.sc.med. I.Markoviča

Doc.dr.sc.ing. E.Stalidzāns

Lekt. J.Lauznis

Lekt. I.Lipste

Zinātniskais personāls:

I.Markoviča – vadošais pētnieks

J.Lauznis – zin. asistents

J.Makarovs – zin.asistents

G.Balodis – zin.asistents

K.Virka – vec.labor.zin.

M.Birznieks – vec.labor.zin.

S.Milaseviča – vec.labor.zin.

E.Prancāne – vec.labor.zin.

Programmā kopumā ir 12 pasniedzēji ar doktora grādu: 4 habilitētie zinātņu doktori, 8 zinātņu doktori. Par profesoriem ievēlēti 3 habilitētie doktori, par asociētiem proefesoriem – 2 doktori. Katrā apakšvirzienā strādā no 2 līdz 5 zinātņu doktoriem.

Gandrīz visus lekciju kursus programmā nodrošina ievēlētais akadēmiskais personāls. Vienīgie stundu pasniedzēji ir as.prof. A.Sprūdžs, lektors Ivo Lipste un lektors Juris Lauznis, kuri katrs lasa pa vienam studiju kursam.

DAD institūtā 2006.gadā tika ievēlēti 2 docenti (nepilnas slodzes) I. Markoviča un E.Stalidzāns, jauni asistenti I.Vīra, M.Alekseičevs, R.Safins.

Par lektoriem strādā jaunie speciālisti A.Riekstiņš un M.Rudovičs.

Jauno pasniedzēju atlases principa pamatā ir pašu izaudzinātie zinātnes maģistru un zinātņu doktoru piesaistīšana mācību procesam, pie kam zinātņu maģistriem obligātais nosacījums ir tālākā izglītība doktorantūra. Tādējādi no ievēlētajiem pasniedzējiem 2 ir ar doktora grādu ( I.Markoviča, E.Stalidzāns), 3  mācās doktorantūrā (M.Alekseičevs, R.Safins, A.Riekstiņš), 1  gatavojas iestāties doktorantūrā (M.Rudovičs ).

Nākamajos  gados paredzēts turpināt jauno pasniedzēju atlasi.

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs

Pārskata periodā pasniedzējiem bija 6 LZP granti:

05.1642 A.Glazs

Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases

05.1650 Z.Markovičs

Intelektuālās datorvadības izveide sistēmu kompleksai vadībai un uzturēšanai

05.1657 A.Ozols

Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija

230

Document info
Document views1332
Page views1366
Page last viewedTue Jan 24 15:50:21 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments