X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 231 / 255

1298 views

0 shares

0 downloads

0 comments

231 / 255

05.1661 M.Ziema

Multivides tehnoloģiju balstītu e-pakalpojumu sistēmas arhitektūras izvēle

05.1395 V.Zagurskis

Multivides sistēmu ar jauktiem (analogajiem un diskrētajiem) signāliem (MSJS) verifikācija

05.1390

Enerģijas patēŗiņa un laika nosacījumiem adaptīvu iegultu sistēmu analīze un izstrāde

Akadēmiskais personāls piedalījās šādos projektos:

“Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēles metodikas izstrāde”, valsts finansēts zinātniski pētniecisks darbs, nr. R7083, izpildes laiks 2006., vad. M.Ziema, doktoranti.

IZM-RTU projekts U7114E. Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā; zin.vadītājs Z. Markovičs, doktoranti

EUREKA Project E! 3489 HEART GUARD 2005-2008; zin.vadītājs Z. Markovičs, doktoranti

“Complex Systems Modelling”- trīspusējs sadarbības līgums ar Goldey-Blacom College, Delaware, USA, Latvijas Kardioloģijas institūts; dalībnieks Z.Markovičs, doktoranti

ESF proj. N VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.3.2./0004/0067 Informāciju tehnoloģiju studiju programmas modernizācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte; dalībnieks Z. Markovičs, doktoranti

Informācijas sistēmu koncepcija RTU zinātniskās darbības atbalstam; dalībnieks Z. Markovičs, doktoranti

Nordplus Neighbour 2005-2007, Nordic-Baltic-Russian Academic Network  Bioinformatics; dalībnieks E. Stalidzāns

RTU projekts “ Zināšanu pārvaldības koncepcija Latvijas uzņēmumiem un organizācijām 2006; dalībnieks E. Stalidzāns

vides aizsardzības fonda projects “Videi draudzīga iepakojuma (EKO iepakojuma) lietošanas ekonomiskā analīze un lietošanas veicināšana Latvijā, 2006; dalībnieks E. Stalidzāns

IZM-RTU projekts U7114E. Bezvadu tehnoloģiju pielietojums cilvēku fizioloģiskās informācijas pārraidei reālā laikā; dalībnieks I. Markoviča

EUREKA Project E! 3489 HEART GUARD 2005-2008; dalībnieks I. Markoviča

Piedalīšanās  zinātniskajās konferencēs:

1.

A. Sisojevs, A. Glazs. Brīvas formas virsmas vizualizācija ar staru trasēšanas metodi. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13.oktobris.

2.

K. Krečetova, A. Glazs. Jaunas medicīnas attēlu segmentācijas metodes izstrādāšana. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

3.

M. Alekseičevs, A. Glazs. Neironu tīkla arhitektūras noteikšana attēlu atpazīšanas uzdevumos. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

4.

V. Smoļaņinovs, A. Glazs. Optimāla filtra parametru noteikšana attēla kvalitātes uzlabošanai. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

5.

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Vairāku Bluetooth savienojumu izmantošana datora programmās. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

6.

I. Karpičs, Z. Markovičs. Gala darbu novērtējuma izskaitļošanas variants augstskolas mācību procesā. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

7.

E. Stalidzāns. Ražošanas sistēmu un procesu datorvadības uzdevumu klasifikācija.

231

Document info
Document views1298
Page views1332
Page last viewedMon Jan 23 17:10:25 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments