X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 232 / 255

1157 views

0 shares

0 downloads

0 comments

232 / 255

8.

J. Makarovs. Ēku vadības sistēmu integrācija. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

9.

A. Ozols . Transporta līdzekļu intensitātes analīze uz daudzjoslu ceļiem ar vienu kontroles zonu. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

10.

A. Ozols. Ceļu satiksmes informācija un industriālā informācijas tehnoloģija (IIT). RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

11.

R. Safins, A. Morozovs, S. Šaraņins. Daudzkanālu reģistrācijas sistēma nejaušu signālu plūsmas laika raksturlīknēm. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

12.

V. Zagurskis. Piekļuves metode vadu un bezvadu tīkliem. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

13.

V. Zagurskis, R. Safins. Daudzkanālu reģistrācijas metode nejaušu signālu plūsmas laika raksturlīknēm. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

14.

A.Baums, N. Zaznova, V. Redko. Temperatūras un relatīvā mitruma monitoringa sistēma. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

15.

A. Ermuiža. Kritisko stāvokļu novēršanas ārpakalpojumu modelis multiaģentu sistēmu vidē. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

16.

A. Riekstiņš. Neviendabīgo datu tīklu pamata problēmas un attīstības tendences. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

17.

E. Žeiris, M. Ziema. Elektronisko pakalpojumu sistēmu arhitektūras izvēle. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

18.

P. Stipravietis, M. Ziema. Paplašinātu meta datu izmantošana WEB servisu identifikācijā. RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga 2007.gada 11.- 13. oktobris.

19.

A.Glazs, K. Krečetova. II Международная конференция « Актуальные проблемы биомедицинcкой инженерии, информатики , кибернетики и телемедицины», novembris, 2007.g. , Ukraina, Kijeva.

20.

A.Glazs, K. Krečetova. International Conference „Biomedical Engineering”, October, 2007, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania. (saņemts atzinības raksts).

21.

K.Krečetova, A.Glazs, A.Platkais. 3D medical image vizualization and volume estimation of pathalogy zones. Thew 14th Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics, Riga, June 16-20, 2008.  

22.

A.Sisojevs, A.Glazs. An new approach of vizualization of free-form surface by a ray tracing method. The 14th IEEE Mediteranean Electrotechnical Conference, Ajaccio, France,  May 5-7, 2008.

23.

A.Sisojevs, A.Glazs. A new approach to Bezioer surface visualization by a ray tracing method. The 18th International Conference on Computer Graphics and Vision (GraphiCon’2008), Moscow State University,  June 23-27, 2008.

24.

A.Sisojevs, A.Glazs An new approach for high-quality vizualization of Bezier surfaces. 4TH IOnternational Conference on Computer Science and Information Systems, Athens, Greece, July 21-24, 2008.    

25.

I.Markovitcha, J.Makarovs, Z.Markovitch. System calculating the risk of coronary heart disease. – International journal of Cardiology, val. 119, supplement, June 2007.

26.

S.Korsakas, A.Vainoras, J.Lauznis, Z.Markovitch et.all. The Human Health Wireless Monitoring and Warning System – Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, October, 2007.

27.

G.Balodis, J.Lauznis, V.Strelcs, Z.Markovitch. Application of Bluetooth low Power Modes for Monitorin Physiological Patient Data – Proceedings of International Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, October, 2007

28.

E.Stalidzans, Z.Markovitch, A.Krauze, V.Bilinskis, A.Berzonis. Modeling of Bee Wintering Building Profitability – Journal of Apicultural Science, 2007.

232

Document info
Document views1157
Page views1191
Page last viewedWed Jan 18 21:03:40 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments