X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 233 / 255

1306 views

0 shares

0 downloads

0 comments

233 / 255

29.

L.Shuvalova, J.Lauznis, A.Katashev, J.Katasheva, I.Markovitcha. Impact of Bluetooth Technology on Registration of electrocardiograms – Proceedings of Internationa Conference „Biomedical Engineering”, Kaunas, October, 2007.

30.

I.Mozga, E.Stalidzans. Application of Dynamic Models of Glycolysis Developing Control System. 6th International Scientific Conference „Engineering for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 24-25 May, 2007.

31.

I.Mozga, U.Grunde-Zeiferts, S.Sudars, E.Stalidzans. Life Cycles and Competition in Modelling of Artificial and Biological Control System. ESM 2007, Malta, 23-26, October, 2007.

32.

E. Zeiris, M. Ziema. E-Service Architecture Selection Based on Multi-criteria Optimization. 8th International Conference, PROFES 2007, Riga, Latvia, 2-4 July 2007

33.

E. Žeiris, M. Ziema. E-pakalpojuma arhitektūras izvēles metožu salīdzinājums.  LU 66. starptautiskā zinātniskā konference 2008.02.08.

34.

V.Zagursky, Dz.Zibin, Random Multiple Access Method for Wire and Wireless Local networks, 17-th International Conference Computer Theory and Applications, ICCTA 2007, Egypt , Alexandria, 1-3 September, 2007g,,Proceedings, 137-141pp

Akadēmiskā personāla un studentu zinātniskās publikācijas:

1.

V.Zagursky, Dz.Zibin, Random Multiple Access Method for Wire and Wireless Local networks, 17-th International Conference Computer Theory and Applications, ICCTA 2007, Egypt , Alexandria, 1-3 September, 2007g,,Proceedings, 137-141pp.

2.

Andrejs Ermuiza. Using MULTI-AGENT Simulation tools for Modeling Distributed Systems. APPLIED INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES, Proceedings of the International Scientific Conf., Jelgava, Latvia, April 10-12, 2008, pp 29 -33.

3.

E. Žeiris, M. Ziema. ZZ Dats elektronisko pakalpojumu laboratorijā — viss notiek!. Sakaru pasaule. #2(46) 2007.g. 70.-71.lpp.

4.

E. Zeiris, M. Ziema. E-Service Architecture Selection Based on Multi-criteria Optimization. 8th International Conference, PROFES 2007, Riga, Latvia, July 2007 Proceedings. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007. p.345-357

5.

E. Žeiris, M. Ziema, I. Amanis "Tīkla servisu drošības sistēma" Iesniegts patenta pieteikums LPV 27.03.2008

6.

A.Baums Multi task real-time system energy consumption using mini-max method // Electronics and Electrical Engineering, N5 (77), 2007., Kaunas Technologija 2007, pp. 61-64.

7.

A.Baums, M. Greitans, U.Grunde Development of asynchronous data processing system by using general-purpose microprocessors,// Electronics and Electrical Engineering, N6 (78), 2007., Kaunas Technologija 2007, pp. 21-24

8.

A.Baums, Using mini-max method for real-time systems energy consumption optimization, RTK rakstu krājumā Scientific Proceedings of Riga Technical College, 2007 pp. 12-17.

9.

V. Zagurskis, A. Morozovs, S. Šaraņins. Daudzkanālu reģistrācijas metode nejaušu signālu plūsmas laika raksturlīknēm. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007.,60.-66. lpp.

10.

V. Zagurskis, Dz. Zībiņš. Uzlabota brīvpiekļuves metodes shēma vadu un bezvadu lokāliem tīkliem. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 67-76 lpp.

11.

A. Baums, N. Zaznova, V. Redjko. Augu māju temperatūras un relatīvā mitruma monitoringa sistēmu izstrāde. Datorzinātne. 5. sērija, Datorvadības tehnoloģijas. 32.sējums, 2007., 77-84 lpp.

233

Document info
Document views1306
Page views1340
Page last viewedMon Jan 23 23:51:07 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments