X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 236 / 255

1116 views

0 shares

0 downloads

0 comments

236 / 255

Jaunas, modernas datortehnikas iegāde;

Telpu remonts.

8.2. Priekšlikumi turpmākai programmas attīstībai

Priekšlikumi programmas attīstībai:

piesaistīt jaunus un perspektīvus nozares speciālistus, kuriem ir spējas un interese par pedagoģisko darbu, doktorantūras studijām un pasniedzēja darbu ar nepilnu slodzi;

nodrošināt iespēju pasniedzējiem izstrādāt studiju materiālus, tos pavairot un nodot studentiem;

sadarboties ar citām radniecīgām programmām atsevišķu priekšmetu pasniegšanā;

aktivizēt pasniedzēju iesaistīšanu starptautiskos projektos;

veicināt stažēšanos citu valstu augstskolās vai pētniecības un apmācības centros. Tas ļautu ne tikai celt kvalifikāciju, bet arī piesaistīt finansējumu;

studiju procesa uzlabošanai ir plānots paplašināt licenzētās programmatūras iegādi;

Jāturpina studentu aptauja par studiju procesu, un iegūtā informācija jāizmanto studiju procesa kvalitātes uzlabošanai.

Studiju programmas

“Automātika un datortehnika”

Pašnovērtēšanas darba grupas

vadītājs Dr. habil.sc.ing., prof.                           A.Glazs

2008. gada _____________

236

Document info
Document views1116
Page views1150
Page last viewedTue Jan 17 11:40:17 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments