X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 241 / 255

1243 views

0 shares

0 downloads

0 comments

241 / 255

gadījumā kopējā programmpaketē.

Studentiem ir iespējas izmantot mācību līdzekļus, lekciju konspektus no interneta, ko sagatavojuši institūta pasniedzēji.

Maģistrantiem ir kopēji referāti semināros, kas ir saistīti ar pēdējiem specializētiem tehniskiem žurnāliem ( piemēram, Pattern Recognition 2000.g.-2008.g. un citi ).

Praktiskajās un laboratorijas nodarbībās tiek izmantotas moderna datortehnika (t.sk. IBM datori, Dell, Apple Macintosh un citi) multivides un Internets. 2001-2007.g. maģistranti izveidoja fakultātes un institūta reklāmas klipu, kā arī institūta jauno mājas lapu (Web-site). Reklāmas klips atjaunots un pārveidots 2005.gadā un 2007. gadā.

Sakarā ar to, ka tehniskā bāze ļoti strauji noveco un ir nepieciešams to uzlabot, tad mainās arī praktisko nodarbību un lekciju kurss.

3.3. Programmas realizācijas resursu analīze

Programmas realizācija ir saistīta ar DITF un DAD institūta materiālo bāzi. „Automātikas un datortehnikas” maģistru studiju programmas priekšmetu pasniegšana un patstāvīgais darbs notiek 3 datorklasēs DITF Skaitļošanas centrā:

16 gab. HP Vectra VL Pentium III, monitors HP 19”, OS Windows 2000;

12 darba stacijas (Sun SPARC Station 20, Solaris 2.5.);

15 darba stacijas un serveris (Sun SPARC Station 10, Solaris 2.6.);

8 darba stacijas un serveris ( Pentium II 400, Windows 2000);

20 gab. HP Celeron 6000;

Virtuālais privātais tīkls VPI Elektronikas un datorzinātņu institūtā (EDI), Dzērbenes 14 (Pentium IV – 2 datori, Pentium III – 1 dators, IBM 133 – 1 datorrs, AMD 5X86 – 1 dators).

Darbiniekiem un studentiem pētniecības darbiem un projektu realizācijai nodrošinātas 6 darba vietas ar Pentium tipa datoriem ( 750MHz, RAM128 MB).

„Automātikas un datortehnikas” studiju programmu praktisko kursu pasniegšanā izmanto LATNET serveru resursus.

Studentiem un darbiniekiem ir nodrošināta pieeja INTERNET, izmantojot 2Mbit/s Radio Link pakalpojumus.

Sakarā ar taupības režīmu laboratorijas tehnikas un datortehnikas iegāde ir gandrīz pārtraukta.

DADI struktūrvienībās ir datorklases un laboratorijas ar šādu aparatūru un datortehniku:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupas datorklasē

Datori Dell Precision – 2 gab.

Dators IBM Intell Pro

Datori Pentium 4 – 3 gab.

Dators AMD Athl. 64x2

Dators iMac 24’

Dators iMac20’

24 portu optiskais Switch

Krāsainais lāzeru printeris HP Color LaserJet 2550L

Lāzeru printeris HP LaserJet 1000

Skeneris HP ScanJet 5530

WebCamera Creative Motion Live

WebCamera Creative Live

WebCamera Labtec

241

Document info
Document views1243
Page views1277
Page last viewedSun Jan 22 00:17:37 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments