X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 245 / 255

1303 views

0 shares

0 downloads

0 comments

245 / 255

izpildīt atbilstoša līmeņa speciālista funkcijas;

būt spējīgam  nepārtraukti paaugstināt savu zinātnisko un tehnisko līmeni.

kā arī darba devēju atsauksmes.

5. Studējošie

5.1. Studējošo skaits programmā

Akadēmiskajā maģistru studiju programmā “Automātika un datortehnika” no 2004./05. m.g. līdz 2008./09.m.g. bija šāds studentu un absolventu skaits:

2.tabula

Mācību  gads

1.k.imatrikul.

sk.

Studējošo skaits

Absolventu

   skaits

2004./05.

27

57

18

2005./06.

24

47

16

2006./07.

30

51

13

2007./08.

11

40

15

2008./09.

20

32

10

2007./08.m.g. bakalauru studiju programmu absolvēja  37 studenti (bija 61 studenti). Uz  jauno 2008./09.m.g. 20 studenti iestājās akad. maģistra studijās, 11 studenti - prof. maģistra studijās.

5.2. Studējošo sekmības raksturojums

Absolventi ir viens no būtiskākiem faktoriem programmas attīstībā. Diemžēl, salīdzinājumā ar stāvokli pirms 10 un vairāk gadiem, studentu sagatavotība uzsākot studijas ir vājāka. Līdz ar to arī sekmība maģistra studijās ir zemāka. Stipendiju politika spiež studentus strādāt, lai sagādātu iztikas līdzekļus, tāpēc laika nopietnām studijām atliek mazāk. 2008./09.m.g. 6% no studējošo skaita noformēja akadēmisko atvaļinājumu.

Lai celtu studentu sekmības līmeni, pasniedzēji savus lekciju konspektus ievieto internetā, lai studentam tie būtu vieglāk pieejami.

Studentu piesaistīšanai ir jāvelta  vēl lielāka vērība.  Bez atvērto durvju dienām, piedalīšanos izstādēs un reklāmas lapiņām, jāveic arī citi propagandas pasākumi. Tādi varētu būt:

fakultātes www lapu pārveidošana un uzturēšana tā, lai piesaistītu jaunu cilvēku uzmanību;

reklāmas klipu veidošana.

5.3. Studējošo līdzdalība studiju programmas attīstībā

Studējošo aptauja tika organizēta 2009. gada aprīlī. Studentu atsauksmes par studiju programmu kopumā ir pozitīvas. Aptaujas rezultātu apkopojuma dati 2. tabulā.

245

Document info
Document views1303
Page views1337
Page last viewedMon Jan 23 21:21:15 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments