X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 246 / 255

1297 views

0 shares

0 downloads

0 comments

246 / 255

                                                                                                                                 2. tabula

Uzdevums

Lielā mērā

Daļēji

Nemaz

Iegūt spējas pielietot zināšanas:

-

matemātikā

-

dabas zinātnēs

-

inženierzinātnēs

40%

-

80%

60%

70%

20%

-

30%

-

Iegūt spēju:

-

organizēt un veikt eksperimentus

-

analizēt un interpretēt rezultātus

40%

40%

60%

60%

-

-

Iegūt spēju:

-

konstatēt un formulēt problēmas

-

risināt inženiertehniskas problēmas

50%

30%

50%

60%

-

10%

Iemācīties izprast profesionālo un ētisko atbildību

Iegūt spēju efektīvi komunicēt

30%

60%

10%

Iegūt plašu izglītību, kas nepieciešama, lai izprastu inženiertehnisko risinājumu iespaidu globālā un sociālā kontekstā

50%

40%

10%

Izveidot atziņu par:

-

mūžizglītības nepieciešamību

-

spēju tajā iesaistīties

40%

20%

60%

80%

-

-

Apgūt zināšanas aktuālos jautājumos

20%

80%

-

Iegūt spēju:

-

pielietot iemaņas un paņēmienus

-

pielietot modernu aprīkojumu inženiertehniskajā praksē

30%

20%

70%

50%

-

30%

Fakultātē aktīvi darbojas studentu pašpārvalde , kas regulāri organizē savas studentu aptaujas par konkrētiem studiju kursiem. Par aptaujas rezultātiem studentu pašpārvaldes pārstāvji informē attiecīgās struktūrvienības (institūta) pasniedzējus par vēlamiem uzlabojumiem attiecīgo priekšmetu pasniegšanā. Apkopotā informācija ir lasāma programmā ORTUS.

6. Akadēmiskais personāls

6.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas izmaiņu dinamika

Akadēmisko maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” realizāciju nodrošina Datorvadības, automātikas un datortehnikas institūta štata pasniedzēji:

246

Document info
Document views1297
Page views1331
Page last viewedMon Jan 23 16:58:06 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments