X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 247 / 255

1187 views

0 shares

0 downloads

0 comments

247 / 255

To zinātniskā kvalifikācija:  Dr. h.inž. – 2, Dr.h.dat. – 2, Dr. inž. - 8, Dr.dat. – 1,  mag. – 5. Humanitāro priekšmetu un valodas pasniegšanai tiek pieaicināti kvalificēti mācībspēki no citām RTU fakultātēm un institūtiem.

Pasniedzēji izmanto kvalifikācijas celšanai piedalīšanos konferencēs un semināros.

Iepriekšējā atskaites periodā ir veikts papildinājums akadēmiskā personāla sastāvam AADG profesora grupā, jo tika ievēlēti lektors M. Alekseičevs un asistente K. Krečetova.

Akadēmiskais personāla sastāvs pa struktūrvienībām:

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupā:

Prof., dr.hab.sc.ing. A.Glazs – grupas vadītājs

As.prof. A.Sprūdžs

Doc. I. Kivlāns

Lekt. M.Alekseičevs

Asist. I.Vīra

Asist. K. Krečetova

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedrā.:

Prof., dr.hab.comp.ing.V.Zagurskis – katedras vadītājs

As.prof., dr.sc.ing. A.Baums

As.prof., dr. sc.ing. M.Ziema

Doc., dr. sc.ing. A.Ermuiža

Lekt. M.Rudovičs

Lekt. A.Riekstiņš

Asist. R.Safins

Automātiskās vadības katedrā:

Doc., dr. sc.ing.  V.Klimavičius – katedras vadītājs

Doc., dr. sc.ing. J.Avens-Aveniņš

Doc., dr. sc.ing. J.Salenieks

Lekt. J.Feldbergs

Datorvadības sistēmu profesora grupā:

Prof., dr.hab.sc.ing. Z.Markovičs – grupas vadītājs

Doc., dr.sc.ing. A.Ozols

Doc., dr.sc.med. I.Markoviča

Doc.dr.sc.ing. E.Stalidzāns

Lekt. J.Lauznis

Lekt. I.Lipste

Zinātniskais personāls:

I.Markoviča – vadošais pētnieks

J.Lauznis – zin. asistents

G.Balodis – zin.asistents

K.Virka – vec.labor.zin.

M.Birznieks – vec.labor.zin.

S.Milaseviča – vec.labor.zin.

E.Prancāne – vec.labor.zin.

I. Karpičs – zin. asistents

Mācību procesā piedalās arī Humanitārā institūta akadēmiskais personāls.

247

Document info
Document views1187
Page views1221
Page last viewedThu Jan 19 17:10:00 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments