X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 248 / 255

1278 views

0 shares

0 downloads

0 comments

248 / 255

Mācību procesā ir piesaistīti nozaru augstas kvalifikācijas speciālisti: „CAD/CAM tehnoloģijas” lasa SIA „Colla” viceprezidents Ivo Lipste,  „Medicīnas elektroniskās sistēmas” lasa SIA „Integris” prezidents J. Lauznis.

6.2. Akadēmiskā personāla metodiskais un zinātniskais darbs

Datorvadības sistēmu prof. grupa

Akadēmiskā personāla metodiskais darbs

1)

Z. Markovičs. Ekspertu novērtējumu metodes. Rīga, RTU izdevniecība, 2009.g. 110lpp.

2)

Z. Markovičs. Datorvadības sistēmu projektēšana. Rīga, RTU izdevniecība, 2009.g. 115lpp.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskos projektos un grantos 2008./09.m.g.

1)

RTU pētniecības projekts #ZP-2008/5.

Asinsspiediena monitorēšanas sistēma ar datu bezvadu pārraidi internetā, 2009.gads. Zin.vad. prof. Z. Markovičs.

2)

Piedalīšanās LZP grantā #09.1240 2009.-2012.g.

Elektronisko pakalpojumu intelektuāla vadība. Zin.vad. prof. M. Ziema.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskās konferencēs 2008.g.:

1)

Z. Markovitch, G. Balodis, J.Lauznis. Real time EXG transmission using wireless LAN. // Proc. of international scientific conference “Applied information and communication technologies”, Jelgava, Latvia, 2008.g., p106-109.

2)

2)   I. Karpich, Z. Markovitch, I. Markovitcha. Arterial Hypertension Therapy Selection         by Using Topological Modeling and Production on Law Logic. // Proc. of the II International Conference “Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health”, Minsk, Belarus, 2008, p54-58.

3)

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovitch. Use of Mobile Phone for Transmitting Electrocardiogram in Real-Time. // Proc. of International Conference “Biomedical Engineering”, Kaunas, KTU, 2008. p. 97-100.

4)

I. Karpich, Z. Markovitch, I. Markovitcha. Most Effective Two Therapies Combination Detecting Approach. // Proc. of International Conference “Biomedical Engineering”, Kaunas, KTU, 2008, p.234-236.

5)

G.Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Elektrokardiogrammas pārraide reālā laikā, lietojot mobilo telefonu.//RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008.g. oktobris.

6)

I. Karpičs, Z. Markovičs, I Markoviča. Sistēmas korekciju kombināciju noteikšanas un novērtēšanas metode. // RTU 49. starptautiskā zinātniskā konference, Rīga, 2008.g. oktobris.

7)

I. Markovitcha, N. Bricina, J.Pahomova, V. Dzerve. Coronary risk dynamics in randomized population. Epidemiological follow-up study //XXII Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Reykjavik, 2-6 June, 2009. Abstract #116.

Zinātnisko publikāciju saraksts 2008.gadā

1)

Z. Markovitch, G. Balodis, J.Lauznis. Real time ECG transmission using wireless   LAN // Proc. of international scientific conference “Applied information and communication technologies”, Jelgava, Latvia, 2008.g., p106-109.

248

Document info
Document views1278
Page views1312
Page last viewedMon Jan 23 05:33:34 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments