X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 249 / 255

1172 views

0 shares

0 downloads

0 comments

249 / 255

2)

2)   I. Karpich, Z. Markovitch, I. Markovitcha. Arterial Hypertension Therapy Selection by Using Topological Modeling and Production on Law Logic. // Proc. of the II International Conference “Advanced Information and Telemedicine Technologies for Health”, Minsk, Belarus, 2008, p54-58.

3)

G. Balodis, J. Lauznis, Z. Markovitch. Use of Mobile Phone for Transmitting Electrocardiogram in Real-Time // Proc. of International Conference “Biomedical Engineering”, Kaunas, KTU, 2008. p. 97-100.

4)

I. Karpich, Z. Markovitch, I. Markovitcha. Most Effective Two Therapies Combination Detecting Approach. // Proc. of International Conference “Biomedical Engineering”, Kaunas, KTU, 2008, p.234-236.

5)

G.Balodis, J. Lauznis, Z. Markovičs. Elektrokardiogrammas pārraide reālā laikā, lietojot mobilo telefonu // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008. 50.-54.lpp.

6)

I. Karpičs, Z. Markovičs, I Markoviča. Sistēmas korekciju kombināciju noteikšanas      un novērtēšanas metode //Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008.., 55.-62.lpp.  

7)

Markovitcha, N. Bricina, J.Pahomova, V. Dzerve. Coronary risk dynamics in randomized population. Epidemiological follow-up study // XXII Nordic-Baltic Congress of Cardiology, Reykjavik, 2-6 June, 2009. Abstract #116.

Attēlu apstrādes un datorgrafikas profesora grupa

Akadēmiskā personāla metodiskais darbs:

1)

Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati. – ORTUS: kalendārais plāns.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskos projektos un grantos 2008./09.g.

1)

Piedalīšanās LZP grantā #09.1240 2009.-2012.g.

Elektronisko pakalpojumu intelektuāla vadība. Zin.vad. prof. M. Ziema.

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs 2008.gadā:

1)

RTU 49. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 13.-15. oktobris, 2008.

2)

Biomedical Engineering, 12th International Conference, Kaunas Lithuania, October 23-24, 2008.

3)

4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Antwerp, Belgium, November 23 - 28, 2008.

4)

International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART’09, Porto, Portugal, January 19-21, 2009.

5)

The 17th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG'2009, Plzen, Czech Republic, February 2-5, 2009.

Zinātnisko publikāciju saraksts 2008.gadā:

1)

M. Alekseičevs, A. Glazs Neironu tīklu komiteju lēmumu izmantošana attēlu klasifikācijā// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008. – 27. – 35. lpp.

2)

I. Kivlāns Dati algoritmi NURBS objektu automātiskai formas apmaiņai// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008. – 43. – 49. lpp.

249

Document info
Document views1172
Page views1206
Page last viewedThu Jan 19 10:52:09 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments