X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 25 / 255

1141 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 255

Prof., dr.h.sc.comp.V.Zagurskis – katedras vadītājs

As.prof.,dr.h.sc.comp. A.Baums

As.prof.,dr.sc.ing. M.Ziema

Doc.dr.sc.comp. A.Ermuiža

Lekt. M.Rudovičs

Lekt. A.Riekstiņš

Asist. R.Safins

Asist. R. Taranovs

Asist. A. Morozovs

Automātiskās vadības katedrā:

Doc., dr.sc.ing. V.Klimavičius – katedras vadītājs

Doc., dr.sc.ing J.Avens-Aveniņš

Doc. , dr.sc.ing J.Salenieks

Lekt. J.Feldbergs

Akadēmiskais personāls Datorvadības sistēmu profesora grupā:

Prof., dr.h.sc.ing.  Z.Markovičs – grupas vadītājs

Doc. , dr.sc.ing A.Ozols

Doc.,dr.sc.med. I.Markoviča

Doc., dr.sc.ing E.Stalidzāns

Zinātniskais personāls

I. Markoviča – vad. pētnieks

Z. Markovičs – vad. pētnieks

J. Lauznis – pētnieks

G. Balodis – pētnieks

E. Prancāne – zin. asistente

J. Kalniņš – zin. asistents

J. Sudārs – zin. asistents

I. Karpičs – zin. asistents

Mācību procesā piedalās arī:

Humanitāra institūta akadēmiskais personāls: asoc.prof. A.Lanka, doc. Girsova, doc. Z.Lejniece, doc. V.Kuņickis

SIA COLLA - CAD/CAM apmācības centra vadītājs I. Lipste

SIA INTEGRIS direktors J. Lauznis

Mācību spēku CV apkopoti 2. Pielikumā "Akadēmiskā personāla dzīves un darba gājums ".

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība

Programmā kopumā ir 12 pasniedzēji ar doktora grādu: 4 habilitētie zinātņu doktori, 7 zinātņu doktori. Par profesoriem ievēlēti 3 habilitētie doktori, par asociētiem profesoriem – 2 doktori. Katrā apakšvirzienā strādā no 2 līdz 5 zinātņu doktoriem.

8.3. Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība

Pārskata periodā pasniedzējiem bija 6 LZP granti:

05.1642 A.Glazs

Attēlu atpazīšanas metožu izstrādāšana pie nepietiekamas apmācošās izlases

05.1650 Z.Markovičs

25

Document info
Document views1141
Page views1175
Page last viewedWed Jan 18 10:59:41 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments