X hits on this document

Word document

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE - page 250 / 255

1274 views

0 shares

0 downloads

0 comments

250 / 255

3)

K. Krečetova, A. Glazs Patoloģijas zonu tilpuma noteikšana 3D medicīnas attēlos// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008. – 18. – 26. lpp.

4)

A. Sisojevs, A. Glazs Brīvo formu virsmu interpolācija un to vizualizācija ar datorgrafikas standartlīdzekļiem // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008. – 10. – 17. lpp.

5)

V. Smoļaninovs, A. Glazs Lokālo kontrastu adaptīvā uzlabošana// Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti, Datorzinātne, sērija 5., sējums 35. – Rīga: RTU, 2008. – 36. – 42. lpp.

6)

M. Alekseichevs, A. Glazs A New Method of Medical Image Classification Using Neural Network Committees// Biomedical Engineering Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008. – 201 – 204 p.

7)

K. Krechetova, A. Glazs Pathology Zone Volume Estimation in 3D Medical Images of a Brain// Biomedical Engineering Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008. – 225 – 228 p.

8)

A. Sisojevs, A. Glazs Efficient approach of medical objects 3D visualization// Biomedical Engineering Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008. – 222 – 224 p.

9)

L. Bumbure, Y. Dekhtyar, A. Glazs, A. Katashev, K. Krechetova, A. Mortuzane. Evaluation of quality of digital X-ray image// Biomedical Engineering Proceedings of International Conference. – Kaunas: Kaunas University of Technology, 2008. – 205 – 208 p.

10)

K. Krečetova, A. Glazs Volume Estimation of Pathology Zones in 3D Medical Images // IFMBE Proceedings. 4th European Conference of the International Federation for Medical and Biological Engineering, Antwerp, 2008. - 617-620 p.

11)

M.Alekseichevs, A.Glazs. Face Recognition Using Ensemble of Neural Networks// Conference Proceeding International Conference on Agents and Artificial Intelligence ICAART’09, Porto, 2009.

12)

A.B. Glaz and V.V. Smolyaninov On one method to improve videoimage quality, pp.71-80.// Automatic Control and Computer Sciences. - Riga, 71-80 p.

13)

Sisojevs A., Glazs A. POSTER: Efficient approach to direct B–spline surface rendering by a ray tracing// The 17th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG'2009 Poster proceedings. – Plzen: University of West Bohemia, 2009. - 13 - 16 p.

14)

Sisojevs A., Krechetova K., Glazs A. 3D Modeling of Free-Form Object (Interpolation, Visualization and Volume Estimation)// The 17th International Conference on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision WSCG'2009 Communication Papers proceedings. – Plzen: University of West Bohemia, 2009. - 125 - 128 p.

Datoru tīklu un sistēmu tehnoloģijas katedra

Akadēmiskā personāla metodiskais darbs

1)

Laboratorijas darbu uzdevumi priekšmetā „Mikroprocesoru sistēmu projektēšana un skaņošana” , RTU prof. maģistrantu studijās

2)

Visu  mācību priekšmetu aprakstu un kalendārā plāna ievietošana ORTUS vidē.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskos projektos un grantos 2008./09.g.

1)

Projekts LZP 05.1393 Potenciāli apdraudētu objektu kopu kontroles/aizsardzības sistēmu kā multiaģentu modelēšana un pielietošana.

250

Document info
Document views1274
Page views1308
Page last viewedSun Jan 22 22:34:56 UTC 2017
Pages255
Paragraphs9536
Words66673

Comments